Haku

Granskning av drivningskvalitet i gallringar för Södra skogsreviret rf

QR-koodi

Granskning av drivningskvalitet i gallringar för Södra skogsreviret rf

I mitt examensarbete har jag på begäran av Södra skogsreviret rf granskat drivningskvaliteten i första- och senare gallringar på sommaren 2019, som har utförts på vintern 2018 och våren 2019. Granskningen har jag gjort enligt skogscentralens fältgranskningsinstruktioner och använt mig av redskapen enligt instruktionerna. Tjugotvå olika bestånd granskades. De granskade bestånden befinner sig på hela södra skogsrevirets område förutom Kimitoön. I varje bestånd granskades och dokumenterades drivningskvaliteten på 10 provytor. Den sammanlagda skadeprocenten för rot- och stamskador blev 7,5 procent. Av skadorna var stamskador vanligare än rotskador, vilket tyder på till att det har skett mera skador vid avverkningen av träden än vid utkörningen av virket. Spårbildning kunde konstateras på 1,2 procent av de bedömda körstråken.

Tallennettuna: