Haku

Havtorn i Finland – Odling och framtidsvisioner

Aineiston käyttöoikeudet
Creative Commons Attribution 1.0 Finland
QR-koodi

Havtorn i Finland – Odling och framtidsvisioner

Tämä opinnäytetyö on tutkimus tyrninviljelystä Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on ottaa selvää, miten tyrniä viljellään Suomessa sekä miltä tyrninviljelyn tulevaisuus näyttää Suomessa. Työssä kerrotaan myös lyhyesti tyrnilajin historiasta, mitä vaikutuksia tyrnillä voi olla ihmisen terveydelle ja millaisia tuotteita on mahdollista valmistaa tyrnistä. Työssä käytettävä aineisto kerättiin osittain tieteellisistä kirjoista ja artikkeleista, ja osittain kyselyistä ja haastatteluista. Neljää tyrniä myyvää yritystä haastateltiin puhelimitse, ja yhtä MTT:n tutkijaa haastateltiin skypen kautta. Yhtä viljelijää haastateltiin hänen tilallaan, ja kyselyitä lähetettiin postin kautta 21 viljelijälle, sen jälkeen kun he olivat suostuneet osallistumaan tutkimukseen. Heistä 17 vastasi kyselyyn, mikä antaa 81% vastausprosentin. Tulokset viittaavat siihen, että ei tule olemaan helppoa lisätä tyrninviljelyä Suomessa, mutta mahdollisuuksia löytyy. Kilpailu ulkomailta on kova, varsinkin koska ulkomaalaisilla marjoilla on huomattavasti alhaisempi kilohinta, ja suomalaiset tyrnilajikkeet antavat pienemmän sadon kuin monet ulkomaalaiset lajikkeet. MTT:n tutkijat ovat kuitenkin kehittämässä uusia, Suomeen sopivia tyrnilajikkeita jotka voisivat tuottaa enemmän satoa ja menetelmiä jotka alentaisivat viljelijöiden kustannuksia. Turun yliopistossa tutkitaan tyrnin terveysvaikutuksia. Tässä opinnäytetyössä todetaan, että useat viljelijät katsovat tulevaisuuteen optimistisesti, heille on tärkeätä kokeilla uusia asioita ja esimerkiksi kehittää uusia tyrnituotteita.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet