Haku

Visuell Marknadsföring : Ett examensarbete om visuella marknadsföringsmetoder i samarbete med IKEA Reso.

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Visuell Marknadsföring : Ett examensarbete om visuella marknadsföringsmetoder i samarbete med IKEA Reso.

Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella erilaisia tuotteiden esillepanoja IKEA Raision näyteikkunoihin. Kaikki esillepanot pohjautuvat kirjoista ja teksteistä löytyneisiin tietoihin, sekä erilaisissa tuoteikkunoissa tehtyihin havaintoihin. Kaikki projektissa käytetyt tuotteet ovat IKEAn omasta tuotevalikoimasta, ja suurin osa tuotteista kuuluu vuoden 2013 jouluvalikoimaan. Lopputuotteena IKEAn tuotevalikoima esitellään neljällä erilaisella tavalla käyttäen neljää eri visuaalista markkinointimenetelmää: symmetristä ryhmittelyä, epäsymmetristä ryhmittelyä, kolmiosommittelua ja toistoa. Työn lopputuloksena esitellään muutaman esimerkki siitä, miten visuaalisen markkinoinnin menetelmiä voidaan hyödyntää liikkeissä, joilla on laaja tuotevalikoima. Opinnäytetyön tavoitteena on laittaa teoreettinen tieto käytäntöön. Tarkoituksena on kokeilla, miten suunnitella näyteikkuna alusta alkaen ja miten esitellä tuotevalikoima mahdollisimman myyvällä tavalla. Lisäksi tavoitteena on tuottaa inspiroivia tuote-esittelymalleja IKEA Raision mahdolliseen käyttöön.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet