Haku

Testning av ett kvalitetskontrollsystem för blodcellsräknaren Horiba ABX Micros CRP 200

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Testning av ett kvalitetskontrollsystem för blodcellsräknaren Horiba ABX Micros CRP 200

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnittella ja testata Horiba ABX Micros CRP 200 (ABX) –verisolulaskijan laaduntarkkailurutiinit. Laitetta käytetään kolmessa terveyskeskuslaboratoriossa Vaasan sairaanhoitopiirin aluella. Työssä vertaillaan ABX-laitteiden mittaustuloksia Sysmex XE-5000 - referenssilaitteen tuloksiin. Potilasnäytteitä käytettiin tarkistusliuoksena. Opinnäyteen päämääränä oli kalibroinnin kautta vähentää ABX-laitteiden systemaattinen virhe 1 %:iin seuraaville parametreille: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH ja MCHC. ABX-laitteiden kalibroinnin jälkeen tarkistettiin niiden laatu kokonaisvirheen ja Sigman perusteella. Kolme näytettä analysoitiin sekä Sysmex XE-5000 - että ABX-laitteella. Mittaustuloksia vertailtiin ja ABX-laitteet kalibroitiin sen mukaan kuinka paljon arvot erosivat Sysmex XE-5000 -laitteen arvoista. Kalibroinnin jälkeen laitteita vertailtiin uudeellen, jotta voitiin nähdä oliko systemaattinen virhe vähentynyt. Lopuksi tehtiin rinnakkaismittauksia kahdella ABX-laitteella. Rinnakkaismittauksia tarvittiin laadun tarkistamiseksi. Opinnäytetyön arvioijat eivät onnistuneet vähentämään kaikkien parametrien systemaattista virhettä 1 %:iin. Laaduntarkkailun tulos osoittaa, että useimpien parametrien laatukriterit täyttyivät kokonaivirheen osalta, mutta eivät Sigman suhteen. ABX-laitteiden laatu voidaan todeta hyväksyttäväksi.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet