Haku

En processbeskrivning om patientens väg från samjouren till röntgen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

En processbeskrivning om patientens väg från samjouren till röntgen

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää prosessikuvaus uudelle yhteispäivystykselle röntgenin ja päivystyksen välille eräälle Pohjanmaalla sijaitsevalle sairaalalle. Uusi prosessi on tarkoitettu ottaa käytäntöön vuonna 2014. Tutkimuksen kysymysasettelu on seuraava: Millainen on potilaan matka päivystyksestä/yhteispäivystyksestä röntgeniin? Miten yhteistyö toimii röntgenin ja päivystyksen välillä? Teoreettisessa viitekehyksessä valittiin käsitteet yhteistyö ja hoitoprosessi sekä teoreettiseksi taustaksi valittiin päivystys ja röntgenosasto. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena työnä missä tehtiin haastattelu. Röntgenin osastonhoitajaa ja röntgenhoitajaa jolla oli laaja työkokemus, sekä päivystyspoliklinikan osastonhoitajaa haastateltiin. Haastattelun tulokset analysoitiin sisältöanalyysin avulla sekä esitettiin sopivin luokituksin ja lainauksin. Tutkimustuloksista tuli ilmi että potilaan matka päivystyksestä röntgeniin ei ole tässä vaiheessa vielä selvinnyt. Tutkimustulokset osoittivat, että yhteistyö sujuu osastojen välillä vaihtelevasti. Röntgenissä henkilökuntaa on liian vähän päivystysaikana ja päivystyspoliklinikalla henkilöstö on hyvin vaihteleva. Yksi ongelma on potilaan kuljetus päivystyksen ja röntgenin välillä, joka ei aina toimi kuin sen pitäisi.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet