Haku

Det åldrandet minnet : en kvalitativ litteraturstudie om minnet hos äldre personer

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Det åldrandet minnet : en kvalitativ litteraturstudie om minnet hos äldre personer

Opinnäytetyön tavoitteena on kvalitatiivisen kirjallisuustutkimuksen kautta saada paremman käsityksen ikääntyneiden muistista ja löytää luovia tapoja jotka auttavat heitä ylläpitämään muistikapasiteettinsa. Opinnäytetyön kautta halutaan antaa lukijoille muistinharjoitustapoja, jonka kautta vanhukset voivat ylläpitää ja parantaa muistiansa. Opinnäytetyön kysymykset ovat: Mitkä luovat tavat edistävät vanhemman ihmisen muistia? Mikä on aiheuttajana vanhuksen muistinmuutokseen? Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat ovat Katie Erikssonin ontologinen terveysmalli ja Dorothea Oremin itsehoidon teoria. Tiedonkeruumallina on käytetty dokumenttitutkimusta, joka tarkoittaa 20 tieteellisesti tarkistettua artikkelia. Artikkelit ovat koottu tiivistelmään saadakseen hyvän yleiskuvan tutkimuksista. Vastaukset kysymyksiin haettiin tieteellisestä artikkelista ja analysoitiin sisällön analyysin induktiivisesta aikomuksesta. Opinnäytetyö tehdään Aktivointi TV:n projektissa. Tulokset opinnäytetyöstä julkaistiin esitteenä. Tuloksista ilmaantuu että aivot tarvitsevat jatkuvasti uutta tietoa tai muistinharjoitusta kehittyäkseen. Muistin harjoituksena voi olla mnemotekniikka, muistumamenetelmä sekä sähköisiä ja manuaalisia muistinharjoitustapoja. Muistiin aiheutuvat muutokset voivat johtua fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista, luonnollisesti kun aivot muuttuvat ikääntymisen myötä, mutta myös ulkoiset faktorit, kuten alkoholi.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet