Päiväkirurgisen potilaan tarkistuslista toipumisen tueksi : Apuväline päivittäin huomioon otettavien asioiden toteutumiseksi kotona

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Päiväkirurgisen potilaan tarkistuslista toipumisen tueksi : Apuväline päivittäin huomioon otettavien asioiden toteutumiseksi kotona

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin tuotekehitysprojektina, jonka tavoitteena oli luoda tarkistuslista päiväkirurgisesta toimenpiteestä kotiutuvalle potilaalle. Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea potilaan omatoimisuutta ja itsehoitoa sekä muistuttaa tärkeimmistä päivittäin toipumisessa huomioon otettavista asioista. Projektin pitkänajan kehitystavoitteena on potilaiden lisääntynyt osallistuminen itsehoitoon ja sitä kautta erilaisten toipumisen komplikaatioiden väheneminen. Tarkistuslistan avulla potilaat voivat toteuttaa toipumisen kannalta tärkeät päivittäin huomioon otettavat asiat. Projektin tavoiteltava muutos voi näkyä aiempaa parempana toipumisena päiväkirurgisesta toimenpiteestä. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt tarkistuslista tuotettiin Oulun yliopistollisen sairaalan päiväkirurgisia potilaita kotiuttaville yksiköille. Aiheen opinnäytetyölle saimme sairaalan operatiivisen tulosalueen opetuskoordinaattori Pirkko Sivoselta. Potilaalle tarkoitettua tarkistuslistaa ei ole ollut käytössä sairaalassa aiemmin. Päiväkirurgian lisääntyminen vaikuttaa potilaan itsehoidon lisääntymiseen ja siksi potilasohjauksella ja annettavalla materiaalilla on merkitystä toimenpiteestä toipumiseen. Tuotteesta tehtiin useampia versioita, joiden lopputuloksena syntyi kohderyhmän erilaiset tarpeet huomioiva, selkeäkielinen ja kuvitettu tarkistuslista. Prototyypin arvioimiseksi ja kehittämiseksi palautetta kerättiin päiväkirurgisia potilailta kotiuttavilta sairaanhoitajilta laatimallamme kyselylomakkeella. Palautekyselystä ja ohjausryhmältä saadun palautteen perusteella tarkistuslistaa jatkokehitettiin eteenpäin ja lopullinen versio käännettiin myös englanninkielelle. Tietoperusta sisältää teoriatietoa päiväkirurgiasta ja päiväkirurgisesta toimenpiteestä toipumiseen vaikuttavista tekijöistä, kirjallisen kotihoito-ohjeen tekemisestä sekä kohderyhmän sisällä huomioon otettavien erityisryhmien tarpeista. Jatkokehitysideana esitämme tarkistuslistan tuloksellisuuden, toimivuuden ja sen hyötyjen tutkimista potilaan näkökulmasta. Lisäksi tarkistuslistasta voisi tehdä sähköisen, helposti eri erikoisalojen potilaiden tarpeisiin muokattavan version.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet