Seulavaunun layoutsuunnittelu

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Seulavaunun layoutsuunnittelu

Tässä työssä tehtiin layoutsuunnitelma seulavaunusta. Seulavaunu suunniteltiin puoliperävaunutyyppiseksi. Seulavaunuun kuuluvat seula ja kolme kuljetinta, jotka asennetaan kiinteästi seulavaunun rungolle. Tavoitteena oli tehdä layoutsuunnitelma puoliperävaunutyyppisestä seulavaunusta ja sen toteutettavuudesta. Seulavaunua koskeva lainsäädäntö ja rajaavat tekijät on koottu työn alkuun. Tehtyjen ratkaisujen pääpaino on ollut seulavaunun helppo kokoaminen toiminta-asennosta kuljetusasentoon. Seulavaunun layoutsuunnittelu tehtiin Catia V5R20 -ohjelmistolla. Seulavau-nun toteutettavuutta toiminnassa tarkasteltiin olemassa olevista laitteista. Seulavaunun toteutettavuutta kuljetuksissa tarkasteltiin mittaamalla kuljetuskaluston asettamat mitat. Tulokseksi saatiin seulavaunun layoutsuunnitelma ja rungon päämitat sisältä-vät piirustukset. Kuljettimista saatiin niiden toteuttamismalli. Seulavaunun korkeudeksi kuljetusasennossa tuli 4,50 m. Rungon kokonaispituudeksi tuli 12,67 m. Toiminta-asennossa seulavaunun korkeudeksi tuli 6 m ja takakuljettimen purkukorkeudeksi hieman yli 4,82 m. Seulavaunun rungon kokonaisleveydeksi tuli 3,82 m.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet