Hoksaus-peli opintojen henkilökohtaistamisen työvälineenä -Oppijan osallisuuden ja motivaation vahvistaminen VALMA-opinnoissa

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Hoksaus-peli opintojen henkilökohtaistamisen työvälineenä -Oppijan osallisuuden ja motivaation vahvistaminen VALMA-opinnoissa

Tämä tutkimuksellinen kehittämishanke toteutettiin Stadin ammattiopiston nivelvaiheen VALMA-koulutukseen. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda Valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmasta konkreettinen työkalu, jota voidaan hyödyntää oppijan kanssa käytävässä HOKS-keskustelussa vahvistaen oppijan motivaatiota ja osallisuutta opinnoissa. Työkalun tavoite on selkiyttää Valma-koulutuksen opetussuunnitelman sisältöjä ja opintojen tavoitteita helposti ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena. Tutkimusaineisto koostui primääristä ja sekundääristä aineistosta. Primääriaineisto hankittiin VALMA-opettajien tapaamisessa työpajamenetelmällä, työkalun testausvaiheessa havainnoivalla haastattelulla, opettajille tehdyllä Padlet-kyselyllä sekä oppijoiden ryhmähaastattelulla. Sekundääriaineisto muodostui ammatilliseen koulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen ePerusteista, ja lisäksi tutustuttiin aiheesta aikaisemmin tehtyyn materiaalin. Kehittämishankkeen aineiston kerääminen ja analysointi tapahtui syklisesti kehittämishankkeen etenemisen kanssa. Kehittämishankkeen tuotoksena syntyi VALMA-koulutuksen ePerusteita konkretisoiva ja selkiyttävä Hoksaus-peli. Opettajilta ja oppijoilta saadun palautteen perusteella voidaan sanoa, että Hoksaus-peli selkiyttää ja konkretisoi VALMA-koulutuksen ePerusteita, ja se auttaa motivoitumaan VALMA-opintoihin ja opintojen valinnaisuus sitouttaa opintoihin. ePerusteet määrittävät valtakunnallisesti VALMA-koulutuksen sisällöt, joten peliä voidaan hyödyntää Stadin ammattiopisto lisäksi myös muiden oppilaitosten VALMA-koulutuksissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet