Finna-hakupalvelussa esiintyy lyhyitä katkoja huoltotoimien takia maanantaina 18.11.2019 klo 18-21 välisenä aikana. Pahoittelemme katkoista aiheutuvaa haittaa.

Jatkuva integrointi : Java-ohjelmistotuotteelle

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Jatkuva integrointi : Java-ohjelmistotuotteelle

Tämän opinnäytetyön aiheena on jatkuva integrointi Java-ohjelmistotuotteelle. Työn tarkoituksena on perehtyä ketterien menetelmien luomaan tarpeeseen saada nopeaa palautetta ohjelmiston kehityksestä sekä selvittää parhaat käytänteet jatkuvassa integroinnissa. Näiden tietojen avulla toteutetaan ohjelmointiympäristö, jossa on käytössä jatkuvaa integrointia suorittava palvelu. Tässä ympäristössä valmistetaan puhelinluettelo-ohjelma. Työn toteuttamiseen käytetään yleisiä Java-ohjelmistokehityksessä käytössä olevia ohjelmistoja. Käännösympäristön luomiseen asennetaan CruiseControl, joka hyödyntää Ant-käännöstyökalua ohjelman kääntämiseen. Lisäksi muihin kehityksessä tarvittaviin osiin käytetään jUnit-yksikkötestauskehystä, Javadoc-dokumentointityökalua sekä Subversionia versionhallintajärjestelmänä. Ohjelmistokehitys on muuttunut aikaisempaa nopeatahtisemmaksi, ja tämän vuoksi myös menetelmät ovat muuttuneet. Ketterien menetelmien tarkoituksena on keskittyä tuotteen valmistamiseen ja asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. Tästä syystä yksi tällainen menetelmä Scrum perustuu lyhyisiin kehitysjaksoihin, joiden aikana tuotetaan julkaisukelpoisia parannuksia ohjelmistotuotteeseen. Jotta näissä lyhyissä jaksoissa voitaisiin saavuttaa riittävän laadukas parannus, on testattava riittävästi. Tähän tarpeeseen vastaa testivetoinen kehitys, jossa luodaan testit ennen varsinaisen ohjelman kirjoittamista. Jatkuvan integroinnin parhaiden käytänteiden soveltaminen käytännössä helpottaa ohjelman kehittämistä, koska jokaisen muutoksen jälkeen suoritettava automaattinen käännös antaa mahdollisuuden havaita aikaisessa vaiheessa mahdolliset ristiriidat eri osien integroinnissa. Työn toteutus käyttäen annettuja työkaluja onnistui hyvin, ja saatu kokemus jatkuvan integroinnin käytöstä tukee sen käyttöä ohjelmistokehityksessä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet