Markkinointitapahtuman järjestäminen Kerubin stand up -klubille

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Markkinointitapahtuman järjestäminen Kerubin stand up -klubille

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on markkinointitapahtuman järjestäminen. Työn toimeksiantajana on Kerubin stand up. Kerubin stand up on Ravintola Kerubin tiloissa toimiva stand up -klubi. Tapahtuman tavoitteena oli järjestää onnistunut tapahtuma, jossa käynnistettiin ennakkolipunmyynti klubin syyskauden stand up -iltoihin. Tapahtuman avulla pyrittiin kasvattamaan Kerubin stand up -klubin tunnettuutta muun muassa markkinointimateriaalia jakamalla. Yhtenä tapahtuman osana järjestettiin asiakaskysely. Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu markkinointiin ja tapahtumaan liittyvistä aihealueista. Pääaiheiksi opinnäytetyössä nousevat tapahtumamarkkinointi, markkinointiviestintä sekä onnistunut tapahtuma. Opinnäytetyössä käsitellään myös stand up -komiikan teoriaa. Toiminnallinen osuus koostuu tapahtuman idean ja teeman luomisesta, tapahtuman prosessin läpikäymisestä, asiakaskyselyn tekemisestä sekä vastausten analysoinnista. Tapahtuma järjestettiin perjantaina 31.7.2015 Joensuussa, kauppakeskus Metropolissa sijaitsevan vaateliike HOB:n edustalla. Tapahtumaa voidaan pitää pääosin onnistuneena. Markkinointimateriaalia jaettiin paljon ja asiakaskyselyyn saatiin riittävästi vastauksia. Myytyjen ennakkolippujen määrässä ei kuitenkaan päästy tavoitteeseen. Kyselyn tuloksista selvisi, että Kerubin stand up -klubi on vielä suhteellisen tuntematon klubi paikalliselle väestölle. Lisäksi selvisi, että sosiaalinen media ja Kerubin nettisivut ovat parhaat markkinointikanavat asiakkaiden tavoittamiseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat