Masennuspotilaan psykoedukaatio Etelä-Karjalan keskussairaalan osastolla Ps1

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Masennuspotilaan psykoedukaatio Etelä-Karjalan keskussairaalan osastolla Ps1

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa psykoedukatiivista materiaalia masennuspotilaiden ryhmätunneille ja materiaalin ryhmänvetäjälle. Etelä-Karjalan keskussairaalan osasto Ps1 aloittaa ryhmätuntien järjestämisen potilaille eri mielenterveyden sairauksista, sairauksien hoidosta ja lääkehoidosta. Psykoedukatiivisten ryhmätuntien tarkoituksena on parantaa hoitoa, lisätä potilaiden tietoa omasta sairaudestaan ja näin parantaa hoitomyönteisyyttä ja hoitoon sitoutumista. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen tarve tuli Etelä-Karjalan keskussairaalan osasto Ps1:ltä. Opinnäytetyön tiedonlähteinä on käytetty ajankohtaista tietoa, jota käytetään tällä hetkellä (2015) masennuspotilaiden hoidossa. Tiedon lähteinä ovat sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon opetusmateriaali, Terveysportin lääkärin ja sairaanhoitajan tietokannat, Käypähoito, tieteelliset artikkelit ja kirjat. Opinnäytetyö on tehty systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja lopullinen tuote on toiminnallinen. Kerätty materiaali masennuspotilaan hoidosta tiivistettiin opinnäytetyön tuotteeksi. Lisänä muistilista, jota ryhmänohjaaja käyttää apuna ryhmän pitämisessä tuotteen ohella. Masennuspotilaan psykoedukaatioryhmät alkavat vuonna 2016, ja tuote muokkautuu käytössä psykoedukaatioryhmän mukaiseksi. Osastolla on tarve myös muiden mielenterveydensairauksien ryhmille, joten opinnäytetyötä voi käyttää pohjana muita mielenterveydensairauksia käsitteleville ryhmille.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat