Lannerangan hallinta ja luistelunopeus 17 - 20 - vuotiaalla jääkiekkoilijalla

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Lannerangan hallinta ja luistelunopeus 17 - 20 - vuotiaalla jääkiekkoilijalla

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lannerangan hallinnan yhteyttä luistelunopeuteen, kahdeksan viikon lannerangan hallinnan harjoittamisen yhte- yttä luistelunopeuteen sekä sen vaikutusta lannerangan hallintaan. Jääkiekko on Suomessa toiseksi suosituin urheilulaji. Jääkiekolla oli Suomessa vuonna 2014 noin 190 000 harrastajaa, joista lisenssipelaajia oli 72 176. Luistelu on jääkiekossa tärkein yksittäinen lajitaito. Jääkiekkoilussa suomalaiset junio- rijääkiekkoilijat poikkeavat huipputasoisista jääkiekkoilijoista fyysisten ominai- suuksien lisäksi luisteluominaisuuksiltaan. Monipuolinen luisteluominaisuuksien parantaminen on juniorijääkiekkovalmentajille suuri haaste ja tutkimuksesta saatavaa tietoa valmentajat voivat hyödyntää luisteluun liittyvien harjoitteiden suunnittelussa. Yhteistyössä Liiga SaiPa Oy:n kanssa tehty opinnäytetyö tehtiin SaiPan A- nuorten joukkueen pelaajille. Koehenkilöitä oli yhteensä 24, joista seitsemän koehenkilön tuloksia ei pystytty analysoimaan. Kaikki henkilöt kuuluivat koe- ryhmään. Kaikilta pelaajilta testattiin alku- ja loppumittauksissa lannerangan hallintaa Hannu Luomajoen kehittämällä testistöllä, josta koehenkilöt saivat 0-6 pistettä. Luistelunopeutta testattiin 30 metrin suoralla luistelulla ja S-cornering- testillä. Alku- ja loppumittauksista saatuja luistelunopeuden- ja ja lannerangan hallinnan tuloksia analysoitiin IBM SPSS Statistics 22 -ohjelmalla. Tilastollisen merkitse- vyyden rajaksi asetettiin p<0,05. Tuloksista saatiin selville, että interventiolla oli tilastollisesti merkitsevää vaiku- tusta lannerangan hallinnan parantumiseen (p<0.05), mutta lannerangan hallin- nalla ja lannerangan hallinnan harjoittamisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä luistelunopeuteen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat