Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

Mennään mehtään! -Ideoita luontokasvatukseen päiväkodissa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Mennään mehtään! -Ideoita luontokasvatukseen päiväkodissa

Suomen luonto on monipuolinen ja ehtymätön lähde uuden oppimiseen ja kokemiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä luontokasvatusta varhaiskasvatuksessa. Työn tarkoituksena oli luoda varhaiskasvatuksen käyttöön kansio, joka sisältäisi ideoita päiväkodin luontokasvatukseen. Kansiossa on esiteltynä erilaisia liikunnallisia leikkejä sekä ideoita taidetuokioihin, jotka voidaan toteuttaa luonnossa. Kansio syntyi yhteistyössä Kerimäen päiväkodin kanssa. Toimintahetket toteutin syksyllä 2015. Toimintahetkiä oli yhteensä 4, niistä kaksi oli liikuntapainotteisia ja kaksi taidepainotteisia. Teoriaosassa opinnäytetyössäni käsittelin toimintaa varhaiskasvatuksessa sekä erilaisia varhaiskasvatuksen pedagogisia menetelmiä, teoriaosassa tarkastelin myös liikunnan ja taiteen merkitystä varhaiskasvatuksessa sekä esittelin tarkemmin erilaisia tapoja toteuttaa luontokasvatusta varhaiskasvatuksessa. Jatkoaiheena opinnäytetyölleni voisi olla kansio, jossa huomioitaisiin Suomen eri vuodenajat ja luonnon hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa eri vuodenaikoina.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet