Sosiaalisen median tuloksellisuus poliittisessa markkinoinnissa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Sosiaalisen median tuloksellisuus poliittisessa markkinoinnissa

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella sosiaalisen median tuloksellisuutta markkinointikampanjassa. Tarkastelukohteeksi olen valinnut eduskuntavaalien 2015 sosiaalisen median hyödyntämisen ehdokkaiden kampanjoinnissa. Tarkastelin sosiaalisen median kustannustehokkuutta markkinoinnissa, koska sen käytöllä on ollut tuloksellinen vaikuttavuus Yhdysvaltojen presidenttivaaleissa sekä Suomen presidenttivaaleissa vuonna 2012. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten suuri vaikutus sosiaalisella medialla on kampanjoinnissa ja miten paljon eri puolueet sekä ehdokkaat panostivat sosiaalisen median näkyvyyteen. Sosiaalinen media on jatkuvassa muutoksessa, joten tässä työssä tarkastellaan sosiaalista mediaa monikanavaisena kokonaisuutena ja sen eri osa-alueiden hyödyntämistä vaalimarkkinoinnissa. Tutkimuksen teoriaosaa käsittelin suomen- ja englanninkielisen kirjallisuuden sekä lehtiartikkelien ja tutkimuksien kautta. Tuotoksen luomisessa kerättiin aineistoa myös kyselytutkimuksilla, joista toinen oli suunnattu potentiaalisille äänestäjille Kaakkois-Suomen alueella ja toinen eduskuntavaaleissa 2015 ehdolla olleille. Työssä peilasin osallistuvan havainnoinnin kautta omaa ehdokkuuttani. Opinnäytetyön tuloksissa esitellään ehdokkaiden käytetyimmät sekä äänestäjien seuratuimmat sosiaalisen median kanavat sekä niiden osuus vaalimarkkinoinnissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet