Alkoholilain muutos ja sen vaikutus alkoholijuomien myyntiin Rauman keilahallilla

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Alkoholilain muutos ja sen vaikutus alkoholijuomien myyntiin Rauman keilahallilla

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Suomen alkoholipolitiikan muutosta 1900-luvun alusta tähän päivään saakka sekä tarkasteltiin uuden alkoholilain vaikutusta Satakunnan alueella toimivaan viihderavintolaan. Tutkimus suoritettiin case-tutkimuksena, joka tehtiin Rauman Keilahalli Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitettiin, miten uuden alkoholilain tuomat muutokset vaikuttivat yrityksen alkoholimyyntiin vuositasolla. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin yrityksen dokumentteja, observointia sekä strukturoimatonta haastattelua. Uusi alkoholilaki astui voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018, minkä myötä anniskeluluvanhaltijalla on oikeus myydä kaikkia alkoholijuomia. Tutkimus sisältää tietoja kolmelta tilikaudelta, vuosien 2016–2019 ajalta. Tilikausien kannattavuuden tuloksia verrattiin ja analysoitiin keskenään, käyttäen hyödyksi laskettuja tunnuslukuja yrityksen kirjanpidosta. Vuosittainen varaston kiertonopeus laskettiin käyttäen yrityksen koko materiaalivirtaa. Tutkimuksessa todettiin, että uusi alkoholilaki vaikutti positiivisesti case-yrityksen alkoholimyyntiin voimaan astuttuaan. Alkoholin kokonaismyynnin trendi on ollut nousujohteista. Lisääntyneen alkoholitarjonnan myötä, kulutus eri tuotteiden välillä on tasoittunut. Rauman keilahallin varaston kiertonopeus on säilynyt ennallaan ja tuloksia vertailtiin toiseen keilahalliin, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet