Haku

Suurhäiriöiden analysointi ja varautuminen verkkoyhtiössä

QR-koodi

Suurhäiriöiden analysointi ja varautuminen verkkoyhtiössä

Opinnäytetyön aiheena on suurhäiriöiden analysointi ja niihin varautuminen verkkoyhtiössä (Järvi-Suomen Energia Oy). Tavoitteena oli analysoida verkkoyhtiön varautumista sähköverkon suurhäiriötilanteisiin ja tutustua toiminnan tehokkuuteen häiriöiden aikana. Lisäksi tavoitteena oli etsiä mahdollisia ongelmia ja pullonkauloja, jotta tulevaisuudessa näiltä ongelmilta vältyttäisiin ja toimintaa voitaisiin tehostaa.

Analysoinnissa käytettiin hyväksi verkkoyhtiöltä löytyviä historiatietoja suurhäiriötilanteista. Näistä tiedoista poimittiin keskeisinä tietoina suurhäiriöiden ajalta sähköttömien asiakkaiden määrät, työntekijöiden määrät, taloudellisen näkökulman avainluvut, tiedottaminen ja kokemukset työntekijöiltä vanhoista yhtiön raporteista. Tarkasteluun valittiin kaksi suurhäiriötä aiheuttanutta myrskyä ja yksi lauhkeampi myrsky.

Jokaisesta myrskystä koottiin erilliset analyysit ja Excel-kuvaajat, joiden avulla verkkoyhtiö pystyi vertaamaan helposti myrskyjä ja nähtiin, toistuvatko jotkin tietyt seikat. Verkkoyhtiön häiriöihin varautumisesta vastaavat henkilöt pystyivät tietojen perusteella tutustumaan helposti siihen, millaisella tasolla yhtiön varautuminen on. Opinnäytetyön tulokset ovat luottamuksellisia.

Tallennettuna: