Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön työvuorosuunnittelu

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön työvuorosuunnittelu

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön työvuorosuunnittelua ja tulevaisuudennäkymiä Uudenmaan maakunnan pelastuslaitosten osalta. Opinnäytetyön viitekehyksessä käsiteltiin sitä, miten pelastuslain mukainen pelastustoimen palvelutasopäätös velvoittaa pelastuslaitosta määrittelemään riskien mukaisesti pelastustoiminnan voimavarat. Tämä johtaa I -riskialueella ympäri vuorokauden valmiudessa olevaan henkilöstöön, ja pelastuslaitoksesta tulee työnantaja, jota velvoittaa työaikalainsäädännön velvoitteet, kuten työaikalain mukaisen työvuoroluettelon laatiminen. Opinnäytetyö toteutettiin aineistotutkimuksena, jossa työvuorosuunnittelua lähestyttiin työnantajaa velvoittavan lainsäädännön, valtakunnallisten työehtosopimusten, Uudenmaan pelastuslaitosten ohjeiden sekä työvuorosuunnittelua pelastuslaitoksilla tekevien henkilöiden haastatteluiden kautta. Lopputuloksena syntyi näkemys siitä, mitä uusia elementtejä työvuorosuunnitteluun voi tuoda suunnittelun laadun parantamiseksi sekä tehostamiseksi. Uudenmaan pelastuslaitokset ottavat laitoskohtaisesti käyttöön vuosien 2020 - 2021 aikana saman työvuorosuunnitteluohjelmiston, mikä luo se mahdollisuuden kehittää ja tehostaa toimintaa. Hankkeen kilpailutuksen aikana alkanutta yhteistyötä tulisi laajentaa valtakunnalliseksi työvuorosuunnittelua koskevien yhtenäisten mittarien aikaansaamiseksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet