Leanilla ryhtiä maatalouteen: Käytännön toimenpiteitä lypsykarjatilalle

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Leanilla ryhtiä maatalouteen: Käytännön toimenpiteitä lypsykarjatilalle

Lean on tuotanto- ja johtamistapa, jonka juuret tulevat Japanista Toyotan autotehtailta. Lean on alun perin kehitetty prosessiteollisuuteen, mutta nykyään lean on levinnyt melkein kaikille aloille, kuten maatalouteen. Opinnäytetyössä käsiteltiin leanin toimintaa teoriassa sekä käytännössä. Leanin toiminta perustuu hyvin pitkälti virtaustehokkaaseen tuotantoon ja hukan poistamiseen tuotannosta. Hukalla tarkoitetaan leanissa kaikkea arvoa tuottamatonta toimintaa prosessissa. Hukkaa aiheuttavista asioista tulee helposti osa jokapäiväistä prosessia, jota ei enää havaita. Lean-työkalujen avulla voidaan löytää prosessista hukka ja pyrkiä poistamaan se. Työ toteutettiin Alakorholan lypsykarjatilalle, joka toimi myös toimeksiantajana työlle. Työssä tehtävät toimenpiteet on toteutettiin tilan robottilypsypihattoon. Työn tavoitteena oli kokeilla lean-työkalujen toimintaa lypsykarjatilalla, poistaa hukkatekijöitä ja näin tehostaa tuotantoa sekä luoda lean-kulttuuria tilan jokapäiväiseen toimintaan myös jatkossa. Lopputuloksena tehdyt toimenpiteet havaittiin toimiviksi ja tilalle jääviksi, joten asetettuihin tavoitteisiin päästiin. Vähentyneen hukan ansiosta aikaa jäi enemmän hyödyllisten asioiden tekemiseen, joka merkitsi vähentynyttä työmäärää. Jatkossa tilalla pyritään tekemään asiat lean-ajattelua hyväksikäyttäen. Lean-ajattelua voidaan tulevaisuudessa käyttää muihin tilan töihin, esimerkiksi peltotöihin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet