Haku

Raskausajan parisuhde, seksuaalisuus ja vanhemmuuden rakentuminen : Kirjallisuuskatsaus

QR-koodi

Raskausajan parisuhde, seksuaalisuus ja vanhemmuuden rakentuminen : Kirjallisuuskatsaus

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kirjallisuuskatsauksen avulla heteropariskunnan äitiysneuvolasta saamaa ohjausta ja tukea raskauden vaikutuksista parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Tarkoituksena oli tuottaa ajantasaista tietoa ja kuvailla ilmiönä raskauden vaikutuksia parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen kirjallisuuskatsausta hyödyntäen. Opinnäytetyön kohdeorganisaationa toimii Kuusiolinnan äitiysneuvolat ja opinnäytetyö on suunnattu äitiysneuvolassa työskenteleville terveydenhoitajille.

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin 10 tieteellistä tutkimusta, joiden aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Tutkimusaineisto oli suomen- ja englanninkielistä. Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset sisälsivät ajan tasalla olevaa tietoa parisuhteesta, seksuaalisuudesta ja vanhemmuudesta raskauden aikana.

Vanhemmat muodostavat suhteen vauvaan raskauden alkuvaiheessa ja tutkimusten mukaan parisuhdetyytyväisyydellä on vaikutuksia vanhempi-lapsi-suhteen muodostumiseen. Sekä isä että äiti pitävät tärkeänä yhdessä sovittua vastuunjakoa lasten kasvatuksen suhteen eikä äitien ja isien välillä ole eroja koettuun parisuhdetyytyväisyyteen. Äidit ovat kokeneet tarvetta saada tukea muuttuneeseen kehoonsa puolison lisäksi myös terveydenhoitajalta.

Tallennettuna: