Sökning

Raskausajan parisuhde, seksuaalisuus ja vanhemmuuden rakentuminen : Kirjallisuuskatsaus

QR-kod

Raskausajan parisuhde, seksuaalisuus ja vanhemmuuden rakentuminen : Kirjallisuuskatsaus

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kirjallisuuskatsauksen avulla heteropariskunnan äitiysneuvolasta saamaa ohjausta ja tukea raskauden vaikutuksista parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Tarkoituksena oli tuottaa ajantasaista tietoa ja kuvailla ilmiönä raskauden vaikutuksia parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen kirjallisuuskatsausta hyödyntäen. Opinnäytetyön kohdeorganisaationa toimii Kuusiolinnan äitiysneuvolat ja opinnäytetyö on suunnattu äitiysneuvolassa työskenteleville terveydenhoitajille.

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin 10 tieteellistä tutkimusta, joiden aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Tutkimusaineisto oli suomen- ja englanninkielistä. Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset sisälsivät ajan tasalla olevaa tietoa parisuhteesta, seksuaalisuudesta ja vanhemmuudesta raskauden aikana.

Vanhemmat muodostavat suhteen vauvaan raskauden alkuvaiheessa ja tutkimusten mukaan parisuhdetyytyväisyydellä on vaikutuksia vanhempi-lapsi-suhteen muodostumiseen. Sekä isä että äiti pitävät tärkeänä yhdessä sovittua vastuunjakoa lasten kasvatuksen suhteen eikä äitien ja isien välillä ole eroja koettuun parisuhdetyytyväisyyteen. Äidit ovat kokeneet tarvetta saada tukea muuttuneeseen kehoonsa puolison lisäksi myös terveydenhoitajalta.

The aim of this thesis is to improve the guidance and support on the influences of pregnancy heterosexual couples receive on a maternity clinic. With the aid of a literature survey, the purpose is to produce up-to-date information on the subject, and describe the effects pregnancy can have on one’s relationship and sexuality. The target organisation is Kuusiolinna, and the thesis itself is targeted for public health nurses working in the Kuusiolinna maternity clinics.

The research method used in this thesis is a literature survey. The material consists of ten selected studies which were analysed by content analysis. The research material was written in either Finnish or English. The material selected for the literature survey contains up-to-date information of the relationship, sexuality, and parenthood during pregnancy.

Parents form a bond with the child already at the beginning of the pregnancy. According to the research material, the state of the relationship between the parents is a crucial factor in the forming of a parent-child relationship. Both mothers and fathers consider the agreed division of responsibilities in racing a child important, and there is no difference between mothers and fathers when it comes to the experienced level of satisfaction in their relationship. In addition to their partners, mothers have expressed a need of mental support for adapting to their changing bodies from a public health nurse as well.

Sparad: