Laadukkaiden yhteydenottojen lisääminen autokaupalle Nettiauto-myyntiportaalista

Aineiston käyttöoikeudet
Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Laadukkaiden yhteydenottojen lisääminen autokaupalle Nettiauto-myyntiportaalista

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka toimeksiantajayritys voisi lisätä laadukkaiden yhteydenottojen määrää Nettiauto-myyntiportaalista. Laadukkaalla yhteydenotolla tarkoitetaan kauppaan tai vähintään tarjoukseen johtavaa yhteydenottoa. Toimeksiantaja on suuri autoliikeketju. Yhteydenottojen määrää pyritään kasvattamaan, koska se on suoraan verrannollinen kauppojen määrään ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuuteen. Toimeksiantajayrityksellä oli tarve kyseiselle tutkimukselle, ja vastaavaa ei ollut aikaisemmin toteutettu. Opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen sisältyvät esimerkiksi segmentointi ja brändiajattelu. Opinnäytetyössä avataan lukijalle Nettiauton käyttö, sen myynti-ilmoitukset ja markkinointikeinot. Työhön liittyy oleellisesti myös kilpailija-analyysi, sekä nykytilan kuvaukset toimialasta, toimeksiantajasta ja Nettiautosta. Tämän empiirisen tutkimuksen menetelmäksi on valittu tutkimusongelman perusteella kvalitatiivinen tutkimus. Opinnäytetyötä varten on toteutettu kyselytutkimus toimeksiantajayrityksessä. Kyselytutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan toimeksiantajayrityksen automyynnin henkilöstön mielipiteitä ja kehitysehdotuksia tutkimusongelmaan liittyen. Tutkimustulosten ja tekijän omien havaintojen perusteella syntyi viisi kehitysehdotusta. Niitä ovat hakutulosnäkymässä näkyvän tekstikentän parempi hyödyntäminen, lisätietokentän laadunparannus, varustetietojen esitystapa, mainospaikkojen käyttö ja myyntikuvien laatu. Kehitysehdotusten pohjalta opinnäytetyön loppuosassa on lisäksi kirjoittajan johtopäätökset ja yhteenveto kehittämistyön toteuttamisesta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat