"Sitten kana mietti päänsä puhki, miten voisi auttaa" : Arvojen rehellisyys, auttavaisuus ja kohteliaisuus käsittely lasten kanssa sadutusmenetelmän avulla

Aineiston käyttöoikeudet
Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

"Sitten kana mietti päänsä puhki, miten voisi auttaa" : Arvojen rehellisyys, auttavaisuus ja kohteliaisuus käsittely lasten kanssa sadutusmenetelmän avulla

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä havaintoja siitä, mitä lapset tietävät entuudestaan arvoista rehellisyys, auttavaisuus ja kohteliaisuus sekä kuinka lapset käsittelevät kyseisiä arvoja. Tavoitteena oli myös kokeilla, miten arvokasvatusta voidaan toteuttaa sadutuksen ja siihen liittyvien toiminnallisten ja luovien menetelmien avulla. Lisäksi opinnäytetyössä tehtiin pieni, helppolukuinen opas yhteistyökumppanille eli Seinäjoen Helluntaiseurakunnan työntekijöille, sekä myös seurakunnan lasten vanhemmille. Oppaassa kerrotaan, miten voidaan saduttaa eri arvoista. Teoreettisessa viitekehyksessä avattiin arvoja ja arvokasvatusta käsitteinä, sekä kyseisten asioiden merkitystä lapsuudessa. Opinnäytetyön päämenetelmää eli sadutusta avattiin myös laajasti. Lisäksi sadutusta tarkasteltiin menetelmänä. Opinnäytetyön empiirinen osuus toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Lapsiryhmälle toteutettiin neljä toimintatuokiota, joissa kerättiin aineistoa tutkitusta aiheesta: arvojen rehellisyys, auttavaisuus ja kohteliaisuus käsittely sadutusmenetelmää käyttäen. Aineisto kerättiin havainnoinnin, muistiinpanojen, sekä päiväkirjan avulla. Toimintakerrat kuvattiin videokameralla. Havainnoista kävi ilmi, että lapset käsittelevät arvoja omien kokemustensa kautta. He esimerkiksi kertoivat, millä tavalla ovat itse noudattaneet jotain arvoa. Toiminnallisesta osuudesta selvisi, että sadutusmenetelmä toimi arvokasvatuksen toteuttamiseen hyvin, koska sadutusta voitiin soveltaa monin eri keinoin, joiden avulla päästiin haluttuun lopputulokseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat