3D-tulostus : kierrätettävien materiaalien käyttö materiaalia lisäävässä valmistuksessa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

3D-tulostus : kierrätettävien materiaalien käyttö materiaalia lisäävässä valmistuksessa

Opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoululle ja opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä materiaalia lisäävään valmistukseen eli 3D-tulostukseen sekä tulostusmateriaalien kierrätysmahdollisuuksiin. Materiaalien osalta työssä keskityttiin pääasiasiassa metalleihin ja muoveihin. Kirjallisessa osuudessa pyrittiin kartoittamaan eri materiaalien ominaisuuksia kierrätettävyyden kannalta ja mihin materiaalia lisääviin valmistusmenetelmiin ne soveltuvat. Työssä pyrittiin löytämään mahdollisimman laaja joukko case-tapauksia ja minkälaisia tuloksia niissä saavutettiin sekä materiaaliensäästön että laadun kannalta asiaa tarkasteltaessa. Aineisto kerättiin käymällä läpi alan kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja. Kirjallisuuden hyödyntäminen osoittautui haastavaksi, koska ala on kehittynyt nopeasti ja saatavissa ollut kirjallisuus oli melkoisen kirjavaa laadultaan. Käytetty kirjallisuus oli sekä suomen- että englanninkielistä. Opinnäytetyö toteutettiin työn ohella syksyn 2018 aikana. Työssä havaittiin, että materiaalien kierrätyksessä on tehty jo paljon kokeiluja ja tutkimustakin, mutta kierrätyksen laajamittainen hyödyntäminen on vielä kovin alkuvaiheessa ja merkittäviä kaupallisia toteutuksia on vähän. Materiaalien tutkimuksen lisäksi pitäisi ennen kaikkea muuttaa käytössä olevia prosesseja siihen suuntaan, että materiaalien kierrätys olisi taloudellisesti kannatettavaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat
sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!