Haku

Frisbeegolftapahtuman markkinointiviestintä -päiväkirjahavaintoja

QR-koodi

Frisbeegolftapahtuman markkinointiviestintä -päiväkirjahavaintoja

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella yrityksen markkinointiviestinnän keinoja päiväkirjahavaintojen avulla. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli syventää yrityksen markkinointivastaavan osaamista markkinointiviestinnän näkökulmasta sekä parantaa ymmärrystä sosiaalisen median tehokkuudesta osana markkinointiviestintää. Opinnäytetyön tarkoituksena oli seurata ja analysoida frisbeegolfvalmennuksia tuottavan yrityksen markkinointiviestintää.

Opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjamuodossa sisältö- ja markkinointiviestinnän tuottajan näkökulmasta. Aineistona käytettiin päiväkirjan merkintöjä aikavälillä 30.5.2022–7.8.2022. Päiväkirjan merkintöjä peilattiin opinnäytetyön teoriaan. Toiminnan päivittäisen seuraamisen avulla kasvatettiin ymmärrystä tapahtuman markkinointiviestinnän toteutumisesta sekä syvennettiin sisältö- ja markkinointivastaavan ammattitaitoa markkinointiviestinnän näkökulmasta.

Päiväkirjahavaintojen sekä teorian tarkastelun pohjalta pystytään tekemään johtopäätös, jonka mukaan jatkossa yrityksen markkinointiviestintää voidaan kehittää tekemällä pidemmän aikavälin viestintäsuunnitelmia sekä ottamalla käyttöön uusia markkinointiviestinnän keinoja. Toiminnan tulee olla perusteltua, jotta myös yrityksen budjettia sekä käytössä olevia resursseja saadaan kohdistettua oikeisiin asioihin halutulla tavalla. Lisäksi tuloksista esiin nousee sosiaalisen median vaikuttavuus osana markkinointiviestinnän onnistumista. Erityisesti lyhyiden videoiden tuottamisen todetaan olevan modernin markkinointiviestinnän vahva tehokeino.

Opinnäytetyön havaintoja on mahdollista käyttää frisbeegolfvalmennuksia tuottavan yrityksen markkinointiviestinnän kehittämisessä. Työtä voivat hyödyntää myös muut alan ammattilaiset sekä yritykset, jotka haluavat kehittää viestintäänsä ulkoisia sidosryhmiä kohtaan.

Tallennettuna: