HyMy-ryhmän merkitys ryhmän asiakkaille : vertaistukea psykososiaalisista haasteista kokeville ikäihmisille

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

HyMy-ryhmän merkitys ryhmän asiakkaille : vertaistukea psykososiaalisista haasteista kokeville ikäihmisille

Kvalitatiivisessa tutkimuksessamme selvitämme, mitä HyMy-ryhmän toiminta merkitsee ryhmän asiakkaille. Järjestimme HyMy-ryhmälle toiminnallisen jakson ohjaamalla viisi toimintakertaa ryhmän asiakkaille. Käytimme tutkimuksen tiedonhankintamenetelmänä informoitua kyselyä. Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi hyödynsimme myös seuraavia ryhmämenetelmiä: toiminnallisia menetelmiä, toiminnan havainnointia ja kyselymenetelmistä avointa haastattelua ja puolistrukturoitua haastattelua, eli teemahaastattelua. Haastattelimme HyMy-ryhmän vapaaehtoistyöntekijöitä, sekä kotikunnaan projektikoordinaattori Helena Norokalliota. Havainnoimme asiakkaiden toimintaa jokaisella ohjaamallamme toimintakerralla, sekä laadimme jokaisen toimintakerran loppuun avoimen kyselyn. Viimeiselle ohjauskerralle laadimme laajemman kyselylomakkeen, jota hyödyntäen selvitimme, mitä merkitystä HyMy-ryhmästä ja sen toiminnasta on ryhmän asiakkaille. HyMy-ryhmä on osana Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnaan Kunto-hanketta. Kunto-hanke pitää sisällään kaksi osahanketta, Turussa toimiva Varjosta Valoon, sekä Laitilassa toimiva Tasapainoinen Laitila. Tutkimuksemme selvitys kohdistuu Varjosta Valoon alla toimivaan HyMy-ryhmään. HyMy-ryhmä kokoontuu joka keskiviikko kaksi tuntia kerrallaan ja ryhmässä on kuusi ikääntynyttä asiakasta, joita yhdistää jokin psykososiaalinen haaste, usein masennus tai yksinäisyys. Kaikki ryhmäläiset ovat 66–79 –vuotiaita naisia ja ryhmää ohjaa kaksi vapaaehtoistyöntekijää. Ryhmän tavoitteena on saada asiakkaat pois kotoa muiden pariin, tarjota mahdollisuus vertaistukeen ja tuottaa iloa elämään erilaisilla ohjelmilla ja keskusteluilla. HyMy-ryhmän olemassaolo on erittäin tärkeää HyMy-ryhmän asiakkaille. Asiakkaat ovat saaneet HyMy-ryhmästä uusia ystäviä ja positiivisia kokemuksia, sekä kokevat ryhmän luotettavaksi ympäristöksi jakaa myös omia henkilökohtaisia tuntemuksia. HyMy-ryhmän toiminta on asiakkaille mielekästä, mutta uusille ideoille ollaan avoimia.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat