Pakopelien markkinointi : miten markkinoida suhteellisen tuntematonta konseptia, pakopeliä, asiakasvirran maksimoimiseksi?

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Pakopelien markkinointi : miten markkinoida suhteellisen tuntematonta konseptia, pakopeliä, asiakasvirran maksimoimiseksi?

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten pakopelejä voidaan markkinoida. Työssä keskitytään erityisesti tutkimaan niitä markkinoinnin keinoja, joiden avulla saadaan houkuteltua uusia asiakkaita pelaamaan pakopelejä, mutta jo olemassa olevatkin asiakkaat otetaan huomioon. Työn toimeksiantajana toimii turkulainen pakohuonepelejä tarjoava yritys, The Escape Artist Room Escape. Työn tarkoituksena on löytää uusia tapoja pakopelien markkinointiin. Niiden pohjalta luodaan ohjeistus siitä, millä tavoin toimeksiantajayritys voi hyödyntää uusia markkinoinnin keinoja. Teoriaosuudessa keskitytään ajankohtaisimpiin markkinoinnin keinoihin ja esitellään toimeksiantajayrityksen lisäksi pakopelejä konseptina. Tutkimusosiossa on käytetty kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista kysymyksistä koostettua kyselyä. Kysely koostui 22:sta pakopelien tunnettuuteen, markkinointiin ja pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä, ja se jaettiin kahdella eri Facebook-sivustolla. Kyselyyn saatiin 104 vastaajaa. Tulokset analysoitiin ja tulosten pohjalta valittiin sopivimmat tavat markkinoida pakopelejä. Vastaajia houkuttelivat pelaamaan erityisesti ystävien suosittelut, alhainen hinta sekä pelin mielekäs teema ja se, että saa etukäteen testata, minkälaisista tehtävistä pakopelit yleisesti koostuvat. Työn tuloksena on luotu ohjeistus toimeksiantajalle sopivimmista ja ajankohtaisimmista tavoista markkinoida pakopelejä eri kohderyhmille. Käytännössä niille kohderyhmille, mitkä eivät ole aiemmin tienneet pakopeleistä konseptina, niille, jotka tietävät, mutta eivät ole pelanneet sellaista, ja niille, jotka ovat pelanneet yhden tai useampia pakopelejä jo aiemmin. Tavoitteena on, että toimeksiantaja voi hyödyntää työn tuloksia markkinoinnissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat
sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!