Meri taiteen tekemisen lähtökohtana

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Meri taiteen tekemisen lähtökohtana

Tämä kirjallinen opinnäytetyö tarkastelee merta taiteen tekemisen motiivina. Tavoitteenani on vahvistaa omaa identiteettiäni taiteilijana ja pohtia kantaa ottavan taiteen mahdollisuuksia. Tarkastelen muutamien taiteilijoiden taideteoksia ja -projekteja suhteessa teemoihin re/act, re/view, re/search ja re/use. Etuliite ”re” viittaa tässä yhteydessä asioiden uudelleen tekemiseen. Lisäksi olen haastatellut tutkija Mari Krappalaa taiteilijakollektiivi Merisiskojen taiteellisesta työstä ja toiminnasta. Lopuksi pohdin merta oman taiteeni innoittajana ja motiivina. Tärkeä teema on taide aktivismin muotona ja ekologisten kriisien käsittely taiteellisin keinoin. Taiteilijan ei tarvitse olla vain passiivinen tarkkailija, vaan hän voi vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja välittää meille tietoa. Taiteilija voi pyrkiä teoksillaan luomaan ratkaisuja omiinsa ja yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Taide voi haastaa ihmisiä tarkastelemaan omia valintojaan ja arvojaan. Tämä työskentely on vahvistanut omaa taiteilijaidentiteettiäni, ja se on inspiroivat minua aiempaa ekologisemman taiteen tekemiseen. Taiteen ei tarvitse pysyä omassa kuplassaan ollakseen arvokasta, eikä sen tarvitse tavoittaa miljoonayleisöä ollakseen merkittävää. Vaadimme taiteelta liikaa, jos oletamme sen vaikuttavan välittömästi yhteiskuntaan.

This thesis views the sea as a motivation of making art. My objective is to strengthen my own identity as an artist and discuss the possibilities of critical art. In text, I introduce several artists’ artworks and projects regarding to the sea and its ecosystem. I reflect the work on themes such as re/act, re/view, re/search and re/use. The term “re” in this context references to doing things once more; is afresh. I also interview the art scholar, Mari Krappala, about the art collective Merisiskot and their art and work. Lastly, I contemplate the sea as an inspiration and motivation in my own artwork. The important theme is to discuss the art as a form of activism and using art as a way of addressing ecological crises. Artist doesn’t necessarily need to be a passive observer, but can have a positive impact on environment and inform us. Artist may try to find a solution to their own’s or society’s corcerns. Art can challenge the viewers to reflect their own options and life values. The themes in this research strengthened my identity as an artist and inspired me to make more ecological artwork. Art doesn’t need to stay in its own bubble to be valued or doesn’t need to reach the audience of millions to be significant. We demand too much from art if we expect it to have an immediate impact on society.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet