Haku

Urheiluseuran sisältömarkkinoinnin kehittäminen uutiskirjeen kautta : case Peimari United ry

QR-koodi

Urheiluseuran sisältömarkkinoinnin kehittäminen uutiskirjeen kautta : case Peimari United ry

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda jalkapalloseura Peimari Unitedin uutiskirjekonsepti, jonka avulla kehitetään seuran sisältömarkkinointia. Sisältömarkkinoinnin osalta haluttiin kehittää erityisesti seuran sidosryhmien sitoutumista seuraan. Työn tavoitteena oli syventyä urheiluseurojen sisältömarkkinointiin, jotta voidaan ymmärtää mihin suuntaan uutiskirjettä ja sen sisältöä lähdetään luomaan.

Opinnäytetyöprosessissa selvitettiin erilaisten sisältömarkkinoinnin kanavien ja sisältöjen toimivuutta urheiluseuran näkökulmasta. Lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin seuran sisältömarkkinoinnin lähtötilanne sekä minkälainen sisältö kiinnostaa seuran nykyisissä markkinoinnin kanavissa. Näiden selvitysten pohjalta lähdettiin soveltamaan erilaisia sisältöjä nykyaikaisen sähköpostimarkkinoinnin muotoon. Työn eri vaiheissa korostui sisältömarkkinoinnin trendeistä tarinallisuus sekä visuaalisuus. Näiden myötä seuralle saatiin luotua uutiskirjekonsepti, joka vastaa nykyisiä sisältömarkkinoinnin trendejä. Opinnäytetyön aikana huomattiin, että potentiaaliset ongelmakohdat seuralla voivat tulla koko sisältömarkkinoinnin kannalta sisällöntuotannon organisoinnissa, koska seura toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Tämän myötä opinnäytetyöprosessin aikana seuralle luotiin pohja sisältösuunnitelmaa varten, jonka avulla seura pystyy organisoimaan sisällöntuotannon. Sisältösuunnitelma ei ollut alun perin opinnäytetyön kannalta suunniteltu osio, mutta uutiskirjettä kehittäessä, se nousi vahvasti esiin.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda uutiskirjekonsepti juuri Peimari Unitedin sisältömarkkinoinnin keinoksi, ja sitä hyödynnetään seuran sisältömarkkinoinnissa jatkossa. Opinnäytetyö antaa myös muille urheiluseuroille alustavia työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää ja organisoida seuran sisältömarkkinointia. Jos vastaavan tyyppistä uutiskirjekonseptia lähdettäisiin muissa urheiluseuroissa kehittämään tämän opinnäytetyön pohjalta, on tärkeää ymmärtää ja tutkia, millainen kohdeyleisö juuri kyseisellä urheiluseuralla.

Tallennettuna: