Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT : Porttialueelle tulevien toimintojen ja turvallisuusnäkökohtien taustaselvitys

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT : Porttialueelle tulevien toimintojen ja turvallisuusnäkökohtien taustaselvitys

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT on yksi Kouvolan kaupungin kärkihankkeista. Tarkoitus on luoda toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen ja toimia tavaraliikenteen solmukohtana Aasian, Venäjän ja Euroopan välillä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Kullasvaaran logistiikka-alueelle eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali, joka valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Tutkimusongelma on terminaalin porttialueen liikenteenohjaus, turvallisuus ja niissä käytettävä tekniikka sekä alueen tiloihin ja palveluihin liittyvät kysymykset. Tutkimusotteena on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Tavoitteena oli saavuttaa toiminnallinen kokonaisnäkemys sekä määritellä teorian ja teemahaastatteluista saatujen tutkimustulosten avulla porttialueelle parhaiten soveltuvat toiminnot ja palvelut sekä miten turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon. Tutkimuksessa selvisi, että eri liikennemuodot tulee erotella toisistaan. Alueen opasteiden on oltava riittävän suuria ja niiden sijainti, etäisyys toisistaan sekä informaation määrä on pidettävä sellaisena että ne ovat luettavissa. Tunnistustekniikka mahdollistaa myös yksilöidyn, kohdennetun opastuksen sähköisillä näyttötauluilla ja se voi olla osa asiakkaan prosessia sekä tuotantoa. Porttivalvonta ja kulkuluvat ovat erityisen tärkeitä yleisen työturvallisuuden sekä logistisen turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi logistiikkayrityksille ei ole enää suurta tarvetta rakentaa toimistotiloja porttirakennuksiin. Porttialue kytkeytyy yhtenä oleellisena toiminta-alueena koko RRT-alueeseen ja sen lähiympäristöön sekä kattavaan logistiseen ketjuun. Logistinen integraatio ja digitalisaatio teollisuuden, terminaalien sekä satamien välillä lisää kuljetusten tehokkuutta ja tukee uusien logistiikkakeskusten kilpailuetua. Kaikkien terminaalin käyttäjien etu on, että toimintaympäristö on turvallinen ja tunnistustekniikka on luotettavaa kaikissa olosuhteissa. Opinnäytetyö tuo esille, mitä kaikkia eri lakeja, asetuksia ja näkökulmia sekä käytännön haasteita tulee ottaa huomioon jo pelkästään porttialueen toimintojen ja turvallisuuden suunnittelussa. Toimeksiantaja voi käyttää saavutettuja tuloksia ja johtopäätöksiä hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen tukena.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet