Haku

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu, toteutus ja RES-sertifiointikoulutus

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu, toteutus ja RES-sertifiointikoulutus

RES-direktiivissä on vaatimus asentajien sertifiointijärjestelmästä. Direktiivin mukaan aurinkosähköjärjestelmien asentajia varten on luotava sertifiointikou-lutus ja -järjestelmä. Sertifiointijärjestelmä koskee biomassakattiloiden ja –tulisijojen, aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien, lämpöpumppujen asentajia. Tässä työssä selvitetään aurinkosähköjärjestelmien sertifiointikoulutusta kos-kevat vaatimukset ja se, mitkä ovat lait aurinkosähköjärjestelmien käyttävien asentajien kouluttajan hyväksymisestä. Stadin ammatti- ja aikuiskoulu aloitta koulutuksen opetushallituksen kriteerien mukaisesti aurinkosähköasentajakoulutuksessa vuonna 2021. Opetushallitus ei vaadi aurinkosähköjärjestelmien sertifiointi koulutusta osana tutkintoa. Tut-kittiin mahdollisuutta aloittaa aurinkosähköjärjestelmien sertifiointi koulutuksen koulussamme. Uusiutuvien energialähteiden sertifioima koulutus perustuu la-kiin 38/2015, jolla hyväksytään tiettyjen uusiutuvien energialähteiden järjes-telmien asentajien koulutus. Tämä laki tuli voimaan 1. lokakuuta 2015. Stadin ammatti- ja aikuiskoulu haluaa pysyä ajan tasalla tekniikan kehitykses-tä ja tarjota maksetun uusiutuvien energialähteiden sertifiointikokeen. Suo-messa Tavastian ammattikoululla on uusiutuvien energialähteiden sertifiointi-oikeudet. Stadin ammatti- ja aikuiskoulu haluaa olla toinen koulutusta tarjoava koulutusyksikkö. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada lupa Stadin ammatti- ja aikuiskou-lulle järjestää aurinkosähköjärjestelmien sertifiointikoulutus, joka vaatii koulut-tajalta sekä osaamista että taitoja. Energiavirasto hyväksy kouluttajan, joka täyttää lain mukaiset vaatimukset. Ennen RES-kouluttajan hyväksymishakemuksen laittamista käytiin kolmen päivän sertifiointikoulutus, Lisäksi toteutettiin Lahdessa aurinkosähköasennus-kohteen käyttöönottotarkastus, ja siitä laadittiin mittauspöytäkirja. Tämän jäl-keen haettiin sertifikaatti Motivalta. Uusiutuvan energian toimikunta myöntää meille sertifikaattikäyttöoikeuden hakemuksen perusteella. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Sen voi halutessaan uusia yhden päivän koulutuksella ja asennuspöytäkirjalla.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet