Search

Tietojohtaminen urheiluseuran jäsentoiminnassa

QR Code

Tietojohtaminen urheiluseuran jäsentoiminnassa

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia frisbeegolfseura Lords Of Discgolf ry:n (LDG) jäseniä ja jäsentoimintaa osana seuran kasvumahdollisuuksia. LDG on perustettu vuonna 2001 ja seuran jäsenmäärän kasvussa on ollut haasteita. Frisbeegolfin sekä LDG:n jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja yhdistyksen halu tuntea jäsenensä paremmin johti opinnäytetyöhön.

Opinnäytetyön teoria pohjautuu markkinointiin sekä yhdistystoimintaan. Markkinoinnin rooli on merkityksellinen houkuttelevuuden ja jäsenten palvelemisen näkökulmista. Yhdistystoiminnan teoria auttaa tuntemaan rekisteröitynä yhdistyksenä toimivan urheiluseuran ominaispiirteitä.

Tietoa jäsenistä opinnäytetyössä kerättiin nykyisiltä jäseniltä sekä potentiaalisilta jäseniltä verkkokyselyllä. Yhdistyksen näkökulmasta jäsentoiminnan tilannetta kartoitettiin haastattelemalla seurajohtoa.

LDG:n tilanne markkinoilla on hyvä, joskin muutamia kehittämisen kohteita tutkimuksen pohjalta nousi esiin. Jo kasvussa ollut jäsenmäärä on osoitus hyvällä mallilla olevasta toiminnasta, josta myös tutkimuksen tulokset kertoivat. Jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä seuraan ja kiinnostuneita toiminnasta.

Tutkimuksessa tunnistetut jäsenprofiilit tukevat seuraa tulevaisuudessa uusjäsenhankinnassa. Nykyisten jäsenien tyytyväisyyteen seura voi vaikuttaa panostamalla tuloksissa esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin ja näin varmistaa jäsenien pysyvyyden.

Saved in: