Sökning

viinikannu

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Åbo museicentral

viinikannu

fyysinen kuvaus: Kokonainen reiniläinen viinikannu, Siegburg.

lukumäärä: 1

Sparad: