Bioremediation and biovalorisation of liquid and gaseous effluents of oil refinery and petrochemical industry

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Bioremediation and biovalorisation of liquid and gaseous effluents of oil refinery and petrochemical industry

Öljynjalostamon nestemäiset jätevedet sisältävät myrkyllisiä seleenioksianioneja ja fenolia, kun taas kaasumaiset jätevesit sisältävät myrkyllisiä CO/syngas. Fenolin poistamiseksi ja seleniittioksyanionien samanaikaiseksi pelkistämiseksi kehitettiin Phanerochaete chrysosporiumin ja Delftia lacustris -bakteerin sieni-bakteeri-yhteisviljelmä. Sienen ja bakteerin yhteisviljelmien kahta muotoa kehitettiin. Ensimmäinen on vapaasti kasvavia bakteereja ja sieniä (suspendoituneen kasvun yhteisviljelmä), toinen bakteerien biomassan kasvu, joka ympäröi sieni biomassan (kiinnittynyt kasvukulttuuri). Molempia tyyppisiä sieni-bakteeri-yhteisviljelmiä inkuboitiin vaihtelevien fenolipitoisuuksien kanssa kiinteällä seleniittikonsentraatiolla (10 mg / l). Suspendoitu kasvukulttuuri voisi hajottaa jopa 800 mg / l fenolia ja samanaikaisesti vähentää 10 mg / l seleniittia tuottamalla nano Se (0), jonka halkaisija on vähintään 3,58 nanometriä. Kiinnittynyt kasvatuskorppikotka voisi hajottaa kokonaan 50 mg / l fenolia ja seleniitin samanaikainen pelkistys nano Se:ksi (0), jonka vähimmäishalkaisija on 58,5 nm CO / syngaskaasujen valorisoimiseksi biokonversiotekniikalla anaerobinen metaaniogeeninen liete aklimatoitiin käyttämään CO: ta ainoana hiilisubstraattina 46 päivän ajan jatkuvassa sekoitetussa säiliöreaktorissa, johon lisättiin CO nopeudella 10 ml / minuutti. 6,18 g / l etikkahappoa, 1,18 g / l voihappoa ja 0,423 g / l heksaanihappoa olivat korkein tuotettujen metaboliittien pitoisuus. Myöhemmin. hapot metaboloitiin alhaisemmassa pH: ssa tuottaen alkoholia konsentraatioissa 11,1 g / l etanolia, 1,8 g / l butanolia (41. päivä) ja 1,46 g / l heksanolia , mikä vahvistaa onnistuneen rikastusstrategian. Seuraava kokeilu keskittyi hivenainevolframin ja peräkkäisen seleenin puuttumiseen aikaisemmin CO-mukautetulle lietteelle samoissa käyttöolosuhteissa. . In-situ-syntetisoitua N-ter-butyyliakryyliamidin ja akryylihapon kopolymeerigeeliä käytettiin etanolin, propanolin ja butanolin talteenottamiseksi synteettisestä käymisliemestä. Geelin toistuvan käytön laajuutta alkoholin talteenottoa varten tutkittiin ja joka kerta noin 98-prosenttisen alkoholin voitiin todeta palautuvan.

Tallennettuna:
Aiheet