Haku

”Ei auta itku eikä valitus, ei minkäälainen liuta lääkärinlausuntoja.” : Sisällönanalyysi työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyvästä koetusta epäoikeudenoikeudenmukaisuudesta verkkokeskusteluissa

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

”Ei auta itku eikä valitus, ei minkäälainen liuta lääkärinlausuntoja.” : Sisällönanalyysi työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyvästä koetusta epäoikeudenoikeudenmukaisuudesta verkkokeskusteluissa

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen liittyviä, koetun oikeudenmukaisuuden näkemyksiä on löydettävissä Suomi24-sivustolta. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on etenkin työkyvyttömyyseläkkeestä hylkäyspäätöksen saaneiden henkilöiden oikeudenmukaisuusnäkemykset. Koettua oikeudenmukaisuutta tarkastellaan tutkimuksessa kolmesta eri oikeudenmukaisuusnäkökulmasta; distributiivisen, proseduraalisen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa oikeudenmukaisuutta koskeva tieteellinen keskustelu ja hyvän hallinnon perusteet. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin kolmeen luokkaan, edellä mainittuja oikeudenmukaisuusnäkökulmia hyödyntäen. Tutkimusaineistosta nousseiden havaintojen perusteella työkyvyttömyyseläkkeen myöntöperusteet ja työkyvyttömyyseläkemenettely koettiin epäoikeudenmukaisiksi niissä tilanteissa, kun työkyvyttömyyseläke oli hylätty. Lisäksi jaon ja menettelyn oikeudenmukaisuusnäkökulmat liittyivät erottamattomasti yhteen: hylkäyspäätöksen saanut ihminen kokee herkästi myös eläkemenettelyn, kuten vakuutuslääkärimenettelyn olleen epäoikeudenmukainen. Hylkäävä eläkepäätöksen takana kuvautuu tutkimustulosten perusteella olevan ihminen, jonka toimeentulo on pitkään ollut heikko ja riippuvainen etuuksista ja niitä myöntävistä viranomaisista. Jatkuva viranomaisyhteydenpito on uuvuttavaa ja katkeruuden tunteita synnyttävää. Eläkehylkäyksen aiheuttama väliinputoaja-asema, viranomaisten vaatimusten toteuttaminen ja heikko toimeentulo ovat tutkimustulosten perusteella keskeisimmät epäoikeudenmukaisuutta työkyvyttömyyseläkkeessä aiheuttavat tekijät.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet