Haku

Ennustamisteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet osana ennakoivaa poliisitoimintaa

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Ennustamisteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet osana ennakoivaa poliisitoimintaa

Poliisin toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja haasteena on mukauttaa toimintaa muutoksen mukana niin, että se voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti yhteiskunnan ja kansalaisten odotukset ja tarpeet huomioiden. Maailmanlaajuisesti poliisin toimintaan kohdistuneita odotuksia ovat selvimmin muuttaneet lukuisat terrori-iskut, joiden seurauksena resursseja on alettu suuntaamaan kansallisen turvallisuuden kehittämiseen. Tapahtumien ennakoinnin ja ennustamisen tarve on siten noussut yhdeksi keskeisimmäksi poliisitoiminnan kehittämisen osa-alueeksi. Muutostarpeisiin ja kohdattuihin haasteisiin on haettu vastausta nopeasti kehittyvän teknologian avulla. Ennakoiva poliisitoiminta ja siihen liittyvät ennustamisteknologiat ovat maailmalla tämän kehityksen keskiössä. Näiden teknologioiden päämääränä on helposti ymmärrettävällä tavalla kuvailla tulevaa rikollista käyttäytymistä tai rikollisen käyttäytymisen omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä perustuen teknologiaan ja mallinnukseen. Näihin analyyttisiin työkaluihin perustuvat ennusteet voivat auttaa poliisia resurssien strategisessa, taktisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Digitalisaatio ja tekoälyn käyttäminen voi helpottaa poliisin palvelujen laatua ja saatavuutta, mutta niiden tuominen jokapäiväiseen elämäämme vaatii meiltä, ei pälkästään uusien laitteiden ja käsitteiden oppimista, vaan myös kokonaan uuden tavan ymmärtää maailmaa. Lisäksi tekoäly ja siihen liittyvä algoritminen ennakointijärjestelmä, voi toisaalta herättää huolta sen oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisesti luoda jopa juridisia ja eettisiä haasteita. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimuksessa selvitettiin ennakoivassa poliisitoiminnassa käytettäviä tietoanalyyttisiä ennustamisteknologioita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia suomalaisessa poliisitoiminnassa. Tutkimusaineisto koostuu poliisihallinnon tiedustelu ja analyysitoimintojen asiantuntijoiden haastatteluista sekä ennakoivan poliisitoiminnan kuvauksesta, joka pohjautuu kirjalliseen aineistoon, jota on kerätty käymällä läpi saatavilla olevia kansainvälisiä tutkimuksia, artikkeleita, selvityksiä ja raportteja. Tutkimuksen perusteella meillä ei ole tällä hetkellä ennakoivaa poliisitoimintaa tukevia ennustamisteknologioita. Meillä ei ole strukturoitua tapaa hoitaa tiedustelu ja analyysitoimintaa, ja käytännössä jokainen poliisiyksikkö toteuttaa toimintansa hyvin itsenäisesti. Tutkimuksen perusteella ennustamisteknologiat olisivat tuotavissa suomalaiseen poliisitoimintaan, jos rakenteet ja prosessit uudistettaisiin, jolloin poliisista voisi kehittyä entistä enemmän asiantuntijaorganisaatio, joka kykenee esittämään ajantasaisempaa valtakunnallista turvallisuuden tilannekuvaa ja kohdentamaan toimintaansa kustannustehokkaan ennakoivasti erilaisiin uhkakuviin, riskeihin ja rikollisuuteen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yleisesti tietojärjestelmien ja analyysitoiminnan toimintojen kehittämisessä ja erityisesti poliisien kouluttamisen suunnittelussa. Mitä enemmän ennustamisen ja rikollisuuden ennakoimisen tarve korostuu, sitä oleellisemmaksi tulee poliisin kouluttaminen tieteellisten ja analyyttisten metodien käyttöön.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet