Haku

Tilintarkastuksen arvo pienyritykselle – Yritysjohdon näkökulma

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Tilintarkastuksen arvo pienyritykselle – Yritysjohdon näkökulma

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä tekijöistä koostuvat tilintarkastuksen arvoa luovat toiminnot pienyrityksen kannalta. Lisäksi pyritään selvittämään yritysjohdon kokemuksia tilintarkastuksesta, ja verrataan heidän kokemuksiaan siihen, mitä kirjallisuudessa ja ammattilehtikirjoittelussa on asiasta esitetty. Asia on ajankohtainen, sillä Suomessa valmistellaan parhaillaan uutta tilintarkastuslakia. Tilintarkastuslakityöryhmä on ehdottanut muun muassa, että kaikkein pienimmissä yrityksissä tilintarkastus olisi vapaaehtoista. Tilintarkastuksen merkitys yritysten sidosryhmille lienee kiistaton, mutta tilintarkastuksen arvo yritykselle ei ole yhtä yksiselitteinen asia. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin kirjallisuuden ja ammattilehtikirjoittelun perusteella perehdyttiin pienyritysten tilintarkastuskäytäntöihin sekä siihen, mitä niissä oli esitetty tilintarkastuksen arvosta. Tutkimuksen toinen osa toteutettiin empiirisesti survey-tutkimuksena. Empiiriseen osaan valittiin satunnaisesti mukaan 500 pientä osakeyhtiötä, joiden toimitusjohtajille lähetettiin kysely vuoden 2005 lokakuussa. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään toimitusjohtajien kokemuksia ja mielipiteitä tilintarkastuksesta. Vastausprosentti jäi suhteellisen pieneksi, sillä tutkimukseen hyväksyttäviä vastauksia tuli vain 146 kappaletta, mikä vastaa 29,2 % otoksesta. Pienyritykselle tilintarkastuksen arvo merkitsee käytännössä tilintarkastajan antamien neuvojen myönteisiä vaikutuksia, sekä tilintarkastukseen liittyviä kielteisiä vaikutuksia, joita ovat tilintarkastuksen kustannus ja yritysjohdon tilintarkastukseen käyttämä aika. Lisäksi tilintarkastus lisää tilinpäätöksen luotettavuutta, mikä saattaa vaikuttaa myönteisesti yrityksen ja sen sidosryhmien välisiin suhteisiin. Yleisesti ottaen tilintarkastus nähtiin hyödylliseksi, ja tilintarkastajan työ vastasi yritysjohdon odotuksia. Enemmistö vastaajista suhtautui myönteisesti myös tilintarkastuspalveluiden vapaaehtoiseen ostamiseen. Yleensä tilintarkastajalta saatiin neuvoja kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, lakimuutoksiin sekä verotukseen liittyvissä asioissa. Neuvoja saaneet toimitusjohtajat kokivat, että yleisesti ottaen neuvot olivat olleet hyödyllisiä. Myös tilintarkastajalta saatuja arvioita yrityksen taloudellisesta tilasta ja tilintarkastajan neuvoja eri käytäntöjen veroseuraamuksiin liittyen pidettiin hyödyllisinä. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että tilintarkastus vakauttaa yrityksen toimintaympäristöä ja ehkäisee harmaata taloutta. Yrityksen sidosryhmistä verottaja ja lainanantaja olivat sellaisia, joiden nähtiin hyötyvän tilintarkastuksesta. Muiden sidosryhmien kannalta tilintarkastusta ei nähty yhtä hyödylliseksi. Avainsanat: tilintarkastus, arvo, pienyritys, survey-tutkimus

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet