GeoGebra-oppimisaihion kehittäminen monikulmioiden opiskeluun yläkoulussa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

GeoGebra-oppimisaihion kehittäminen monikulmioiden opiskeluun yläkoulussa

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on yleistynyt niin viihdekäytössä kuin koulutuksessa ja työmaailmassakin. Tämän vuoksi jo peruskoululaisten tulisi harjoitella erilaisten ohjelmistojen käyttöä ja niiden käytön opettelua. Tässä diplomityössä kehitettiin yläkoulun geometrian opiskeluun oppimisaihio eli tehtäväkokoelma, joka toteutetaan kokonaan GeoGebralla. Oppimisaihion tehtävien aiheena on monikulmioiden geometria, sillä se on tärkeä geometrian osa-alue ja sopii erinomaisesti GeoGebralla toteutettavaksi. GeoGebra on erityisesti opetuskäyttöön suunniteltu dynaamisen matematiikan ohjelmisto, jossa on tarjolla työkaluja monille matematiikan osa-alueille. Oppimisaihion kehittäminen tapahtui kehittämistutkimuksena. Kehittämistutkimus koostuu useista sykleistä, joissa kehittämistuotosta muokataan yhä paremmaksi. Yksi sykli koostuu yleensä seuraavista vaiheista: ongelma-analyysi, kehittämisprosessi, kehittämistuotos ja testaus. Ongelma-analyysissä käydään läpi tehtävien taustalla olevaa geometriaa ja erilaisia näkökulmia tehtävien kehittämiseen. Tärkeimpinä näkökulmina ovat hahmottavan geometrian opiskelu, oppilaiden motivointi, metakognitiivisten taitojen harjoittaminen, tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen sekä perusopetuksen opetussuunnitelman noudattaminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman yksi laaja-alaisista osaamisen kokonaisuuksista onkin tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Kehittämisprosessista kerrotaan ne teknologiset ja pedagogiset ratkaisut, joita tehtiin oppimisaihiota toteutettaessa. Oppimisaihion, eli kehittämistutkimuksen kontekstissa kehittämistuotoksen, valmistumisen jälkeen tehtävien toimivuutta testattiin Ylöjärven Yhtenäiskoulun yhdellä 7. luokalla ja yhdellä 8. luokalla. Oppilaat tekivät 12 oppitunnin aikana oppimisaihion tehtäviä ja täyttivät tehtävien käytettävyyteen liittyviä kyselyitä. Oppilaiden kyselyihin antamien vastausten, tunneilla tehtyjen havaintojen sekä oppilaiden tuottamien GeoGebra-tehtävien vastausten perusteella tehtäviä korjattiin muun muassa tarkentamalla tehtävänantoja ja korjaamalla virheitä. Lopulta oppimisaihio viimeisteltiin ja se julkaistiin GeoGebran sivuilla osoitteessa https://ggbm.at/jephwdbr. Lisäksi Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL:n verkkosivuilla julkaistiin ohje oppimisaihion käyttämisestä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Koulutusohjelmat