Pregnancy-related immune alterations in multiple sclerosis

Aineiston käyttöoikeudet
QR-koodi

Pregnancy-related immune alterations in multiple sclerosis

Raskauden aikaiset immunologiset muutokset MS-taudissa Tausta: Raskauden aikana äidin immuunijärjestelmän toiminta muuttuu. Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermoston tulehduksellinen autoimmuunisairaus, jonka oireet lievittyvät raskauden aikana. Lievittymiseen vaikuttavia mekanismeja ei tunneta tarkasti, mutta todennäköisesti immunologiset muutokset jotka edesauttavat raskauden onnistumista, hillitsevät autoimmuniteettiä. Raskauden aikaiset immunologiset muutokset voivat vaikuttaa myös opportunististen patogeenien immuunivalvontaan, mikä lisää äidin herkkyyttä sairastua tiettyihin infektioihin, kuten listerioosiin ja JC-viruksen (JCV) aiheuttamaan progressiiviseen multifokaaliseen leukoenkefalopatiaan (PML). Tavoitteet: Selvittää niitä immunologisia mekanismeja, jotka myötävaikuttavat MStaudin lievittymiseen raskauden aikana. Tutkia, vaikuttavatko raskauden aikaiset immunologiset muutokset immuniteettiin MS-taudin hoidon kannalta merkittävää opportunistista virusta eli JC-virusta kohtaan. Menetelmät: Kansalliseen MS-tauti ja raskaus –seurantatutkimukseen osallistuvilta MSpotilailta kerättiin veri- ja selkäydinnestenäytteitä sekä kliinisiä tietoja raskauden aikana ja kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen. Perifeerisen veren tulehdussolujen alaluokkien prosentuaalisissa määrissä ja selkäydinnesteen MS-tautiin liittyvissä tekijöissä (IgGindeksi, oligoklonaalisten juovien ja tulehdussolujen määrä) tapahtuvia muutoksia sekä JC-virukseen kohdistuvaa vasta-aine välitteistä immuunivastetta mitattiin raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Tulokset: Raskauden aikana MS-potilaiden T- ja B-solujen prosentuaalisissa osuuksissa ei tapahtunut muutoksia. Regulatoristen CD56bright NK-solujen (natural killer, luonnollinen tappajasolu) prosentuaalinen määrä lisääntyi, mutta CD16+ ja CD3- CD56dim NK-solujen pieneni raskauden aikana. Th2/Th1 sytokiinien suhde on suurempi raskauden aikana. Selkäydinnesteen IgG-indeksi oli merkittävästi suurempi raskauden aikana kuin synnytyksen jälkeen. JCV-vasta-aine-indeksi kohosi synnytyksen jälkeen. Johtopäätökset: Regulatoriset CD56bright NK-solut voivat osallistua autoimmuunitulehduksen säätelyyn raskauden aikana ja täten myötävaikuttaa raskauden aikaiseen MS-taudin lievittymiseen. Synnytyksen jälkeiset muutokset JCV-vasta-ainetuotannossa viittaavat, että raskaus vaikuttaa JC-viruksen immunokontrolliin.

Tallennettuna:
Kieli
englanti
ISSN
2343-3213