Byte av högskolornas bibliotekssystem innebär förändringar i användningen av söktjänsten Finna.fi. Läs mera.

Histochemistry : theory, practice, and bibliography

Användningen av bilden kan vara begränsad.

QR-kod
Finna-recension
(0)

Histochemistry : theory, practice, and bibliography

Sparad:
Språk
engelska
Utgivare New York : Harper & Row 1963.