Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

(2020). Kustnytt: Lokaltidning Malax-Korsnäs: 2020: 1. Korsnäs: Kustmedia Ab.

Chicago-stil citat

Kustnytt: Lokaltidning Malax-Korsnäs: 2020: 1. Korsnäs: Kustmedia Ab, 2020.

MLA-referens

Kustnytt: Lokaltidning Malax-Korsnäs: 2020: 1. Korsnäs: Kustmedia Ab, 2020.

Harvard-stil citat

2020. Kustnytt: Lokaltidning Malax-Korsnäs: 2020: 1. Korsnäs: Kustmedia Ab.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.