Haku

Rautkallionkatu 3 ostoskeskus; Rautkallionkatu 3

Rautkallionkadun ostoskeskus kuuluu oleellisena osana kulttuurihistoriallisesti merkittävään Havukosken lähiöalueeseen. Havukosken alue on suunniteltu kompaktikaupunki ideologian mukaisesti, jossa tavoitteena oli muun muassa erottaa ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne toisistaan. Tämä toteutettiin hyödyntämällä eri korkeustasoja muun muassa betonikansirakenteita. Jalankulkualueet ja pihat sijoitettiin kansien päälle, autotieverkoston ja parkkipaikkojen sijoittuessa maan tasoon. Asemakaavoituksessa alettiin suosia suorakulmaista koordinaatistoa. Rautkallion pieni ostoskeskusrakennus sijoittuu Havukosken lähiöalueen länsireunalle. Maastonmuotoa on käytetty hyväksi rakennuksen sijoittelussa siten, että rakennuksen itäpääty on harjanteen päällä, samassa tasossa jalankulkuväylien ja asuinrakennusten kanssa. Länsipääty taas tukeutuu pilareiden varaan Kytötien tasolta. Rakennuksen vierestä kulkee yksi alueen keskeisimmistä kävelyteistä, joka johtaa kävelysillan kautta Kytötien yli kohti juna-asemaa. Aseman suunnalta tarkasteltuna matala ostoskeskusrakennus luo visuaalisen kontrastin vieressä kohoaville tornitaloille. Pitkän laatikkomaisen rakennuksen pääjulkisivu avautuu Rautkallionkadun jalankulkuväylälle. Liiketilojen näyteikkunat, sisäänkäynnit sekä voimakas katoslippa porrastuvat nousevan jalankulkuväylän mukaisesti. Lippa on tiputettu länsipäädystä puoli metriä räystäslinjasta alaspäin, itäpäädyssä se lähenee räystäslinjaa. Rakennuksen itäpäädyssä sijaitsee runkosyvyydeltään pienempi umpinainen rakennusmassa, jonka valkoiseksi maalattu pinta ja musta otsalistoitus kuuluvat tyypilliseen aikakauden ostoskeskusrakentamiseen. Alhaalla, Kytötien tasossa, pilareille nostetun rakennusmassan alla sijaitsee avoin lastaus- ja huoltopiha, joka yhdistyy pysäköintialueisiin. Kytötieltä on porrasyhteys kävelykannelle. Rakennus on Kytötien suunnasta tarkasteltuna ilmeeltään umpinainen. Julkisivut ovat betonielementtejä, joiden pinta on harjattu. Rautkallionkadun ostoskeskus edustaa runsaine umpipintoineen ja harkitun niukkoine detaljeineen 1970-luvun yksinkertaista betoniarkkitehtuuria. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Rakennuksella on arvoa osana Havukosken kompaktikaupunkia. Se on tärkeä osa Havukosken asemakaavallista sommitelmaa ja kuuluu arkkitehtonisesti samaan kokonaisuuteen alueen kerrostalojen ja betonisiltojen kanssa.

Oikeudenhaltija Vantaan kaupunginmuseo
Kuvausaika 9.4.2013
Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Vantaan kaupunginmuseo

Rautkallionkatu 3 ostoskeskus; Rautkallionkatu 3

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Vantaan kaupunginmuseo
Inventaarionro
101887440L (pysyvä rakennusnumero)
Valmistus
1975 (Arvioitu valmistumisaika)
Rautkallionkatu 3, Havukoski 74
Aiheet
Luokitus
Rakennus (aineistotyyppi)