Haku

Koivukylän koulu, ent. Rekolan yhteiskoulu; Peijaksentie 35; Vantaa

Nykyinen Koivukylän koulu valmistui vuonna 1975. Koulu toimi Rekolan yhteiskoulun nimellä vuoteen 1977 ja sen jälkeen nimellä Koivukylän koulu (yläaste ja lukio). Koulun suunnitellut Arkkitehti Arno Savela oli mukana Koivukylän kaavarungon suunnittelussa. Rakennus limittyy tiiviisti Koivukylän lähiörakentamiseen sen sijaitessa korkean kerrostalovyöhykkeen ja matalailmeisen pientaloalueen välissä. Arkkitehti toimisto Salonen-Savela (myöhemmin Kaupunkisuunnittelu Oy) perustettiin Helsingin maalaiskunnan yleiskaavatyötä varten.

Koulurakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon vuonna 1977 toteutettu peruskoulu-uudistus ja tilavaraus lukiolle. Lukio yhdistyi Korson lukion kanssa Lumon lukioksi vuonna 2003. 1960-luvulla opetustiloille tuli uusia vaatimuksia, kun uusissa opetusmuodoissa korostettiin muun muassa yksilöllistä opiskelua ja ryhmäopetusta, jossa ryhmien kokoja olisi mahdollista vaihdella. Koulutiloissa tärkeää oli muunneltavuus ja joustavuus. Lisäksi erikoisluokkatiloja tarvittiin lisää. Myös vaatimus koulurakennusten käyttömahdollisuudesta kouluajan ulkopuolella toteutuu koulussa, jonka liikuntasalia käyttävät alueen järjestöt ja seurat. Kansalaisopistolla on mahdollisuus käyttää koulun keittiötä ja käsityöluokkia. Myös auditorion erilliskäyttö on luontevasti mahdollista. Ajan ihanteiden mukaisesti koulurakennuksessa on toiminut koulun oman kirjaston ohessa Vantaan kunnan sivukirjasto.

Koulurakennus on ajalle tyypillisesti suorakaiteen muotoinen ja syvärunkoinen. Kouluarkkitehtuurille oli ominaista ”laatikkomainen” massoittelu ja tilajäsentely, johon vaikutti suuresti moduuliajattelu ja elementtitekniikka. Koulua suunniteltaessa toiminnalliseksi ratkaisuksi valittiin nk. solukoulumalli. Luokat ovat monikäyttöluokkia ja aineluokkia, jotka on sijoitettu kolmeen eri soluun (solut A, B ja C). Jokaisella solulla on oma sisäänkäyntinsä ja pääaulansa. Lisäksi koko koululla on yhteinen pääsisäänkäynti auditorion sekä yhdistetyn liikunta- ja juhlasalin tuntumassa.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Vantaan kaupunginmuseo

Koivukylän koulu, ent. Rekolan yhteiskoulu; Peijaksentie 35; Vantaa

Tallennettuna:
Aineistotyyppi
Rakennus
Organisaatio
Vantaan kaupunginmuseo
Tunniste
1026538982 (pysyvä rakennusnumero)
Valmistus
1975 (Arvioitu valmistumisaika)
Vantaa, Peijaksentie 35, Rekola 73
Suunnittelu
Suunnitteluaika ajoittamaton
Arno Savela, Alkuperäinen pääsuunnittelija
Käyttö
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset, Katselmuksessa todettu käyttötarkoitus

511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset, Alkuperäinen käyttö
Aiheet
Luokitus
Rakennus (aineistotyyppi)