Haku

Dickursby skola, koulurakennus, nyk. kirjasto, ent. Dickursby folkskola; Urheilutie 4

Dickursby skola on yksi vantaalaisista uusrenessanssi-puukouluista. Tähän samaan ryhmään kuuluvat myös Tolkbyn kansakoulu eli nykyinen Ylästön kotiseututalo, asunnoksi muutettu Solbackantie 17:n Västra finska folkskola ja entinen Vantaankosken kansakoulu (nyk. Kuninkaan lohet ravintola). Näiden rakennusten pohjakaava ja julkisivut perustuvat tyyppipiirustuksiin, jotka on julkaistu vuonna 1892 tyyppipiirustussarjassa Normalritningar till folkskolebyggnader på landet.
Rakennus on säilyttänyt hyvin ilmeensä. Julkisivun erisuuntainen, rakennusajalle tyypillinen panelointi on säilynyt hyvin ja ikkunat ovat alkuperäiset 1800–1900-lukujen vaihteelle tyypilliset T-ikkunat. Luokkahuoneiden ikkunat ovat suuret ja moniruutuiset. Etelän puoleisen sisäänkäynnin yhteydessä on koristeellinen lasiveranta, jonka ikkunoissa on värilaseja. Verannan ulko-ovi on 2010-luvulla teetetty hyvälaatuinen kopio alkuperäisestä ulko-ovesta. Oven malli kopioitiin valokuvasta. Rakennuksessa on ollut aikaisemmin tiilikatto, joka on myöhemmin vaihdettu punaisella maalatuksi konesaumapeltikatoksi. Räystäskonsolit sekä följarit ovat muotoon veistettyjä, mikä kuuluu tämän aikakauden puuarkkitehtuuriin.

Rakennuksen pohjoispuolelle rakennettiin vuonna 1905 etelä-pohjoissuuntainen sivusiipi, johon saatiin toinen luokkahuone. Myöhemmin siinä on sijainnut muun muassa keittäjän asunto, veistosali ja kirjasto. Rakennukseen tehtiin 1950-luvulla, ellei jo aiemmin, muutoskorjaus. Samalle tontille 1930- ja 1950-luvuilla rakennettu Jalmari Peltosen suunnittelema kivikoulu tarjosi oppilaille luokkahuoneet, jolloin veistosalit siirrettiin puukouluun. Puukoulussa oli 1950-luvun puolessa välissä kaksi veistosalia, maalaushuone ja materiaalivarasto. Sivusiiven eteen on myöhemmin rakennettu esteetöntä kulkua varten luiska.

Dickursbyn puukoulu lisäsiipineen on hyvin säilynyt esimerkki huolellisesta puukoulurakentamisesta maalaiskunnan alueella. Koulu muodostaa arvokkaan rakennuskokonaisuuden ja koulukeskittymän Jalmari Peltosen kivikoulun kanssa. Vaikka Peltosen kouluun on hiljattain liitetty suuri laajennos, liikunta- ja ruokasaleineen sekä päiväkoteineen, ei kokonaisuus ole kärsinyt Urheilutieltä tai Tikkurilantieltä tarkasteltuna. Uusrenessanssi-koululla on myös historiallista arvoa ylioppilaiden Runeberg ja Frosterus koulussa pitämän kansankorkeakoulukurssin sekä pitäjän ensimmäisen keskuskirjaston ansiosta.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Vantaan kaupunginmuseo

Dickursby skola, koulurakennus, nyk. kirjasto, ent. Dickursby folkskola; Urheilutie 4

Tallennettuna:
Aineistotyyppi
Rakennus
Organisaatio
Vantaan kaupunginmuseo
Tunniste
1032311160 (pysyvä rakennusnumero)
Valmistus
1896 (Arvioitu valmistumisaika)
Urheilutie 4, Jokiniemi 62
Käyttö
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset, Katselmuksessa todettu käyttötarkoitus

511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset, Alkuperäinen käyttö
Aiheet
Luokitus
Rakennus (aineistotyyppi)