Byte av högskolornas bibliotekssystem innebär förändringar i användningen av söktjänsten Finna.fi. Läs mera.