ÖTA 361 Vasa förr och nu (2010-2012)

Arkistokokoelma
Fotografier av byggnader och offentliga miljöer, tagna på och av samma platser och ur samma vinkel som fotografen Rafael Olin dokumenterat på 1960- och 1970-talen. Majoriteten av fotografierna är tagna i Vasa men det förekommer även enstaka bilder från Kaskö, Kristinestad, Närpes och Helsingfors.En del av bilderna ingår i webbutställningen Vasa förr och nu, som jämför stadsbilden i Vasa på 1960-talet och 2000-talet.
Tunniste ÖTA 361
Tekijät
Aiheet
Sisältö/kappaleet 284 tietuetta
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Digitalt
Aika 2010-2012