Haku

As Oy Otsonlinna, Itäranta 3, Espoo

Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema asuinkerrostalo valmistui Tapiolaan vuonna 1961. Rakennus on 1+4-kerroksinen loivalla harjakatolla ja nauhaikkunoilla varustettu neljän portaan lamellikerrostalo. Asuintalo muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden yhdessä autotallirakennuksen kanssa.

Arkkitehtonisesti selkeälinjainen ja huolellisesti detaljoitu rakennus kuuluu Tapiolan itäisen lähiön viimeisimmäksi rakennettuun osa-aluekokonaisuuteen. Rakennuksen länsijulkisivun ja Itärannankadun väliin muodostuu puistomainen kaupunkitila.

Rakennus sijaitsee Tapiolan valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY 2009). Ympäristöministeriö on luokitellut Tapiolan myös yhdeksi maamme 27 kansallismaisemasta. Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) Tapiola on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • KAMU Espoon kaupunginmuseo

As Oy Otsonlinna, Itäranta 3, Espoo

Tallennettuna: