Haku

Nöykkiönlaakson koulu, Oxfotintie 6, Espoo

Vuonna 1965 valmistui kansakoulurakennus, suunnittelijana Arkkitehtitoimisto Erich von Ungern-Sternberg & Co.
Vuonna 2000 valmistui koulurakennuksen peruskorjaus sekä laajennusosa. Vanhaan osaan rakennettiin uudet ilmastointikonehuoneet ja kirjastoparvi. Vanhan rakennusosan viereen rakennettiin laajennus ja ne liitettiin toisiinsa yhdyskäytävällä. Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Esa Piironen.

Koulurakennus sijaitsee puistomaisen tontin keskellä. Se koostuu viidestä, samaan koordinaatistoon sijoitetusta noppamaisesta rakennusmassasta. Kaksi etelänpuoleisinta, toisissaan kiinni sijoitettua rakennusmassaa ovat koulun vanha osa ja niiden pohjoispuolelle on rakennettu kolmesta hieman pienemmästä rakennusmassasta koostuva laajennusosa. Laajennus on yhdistetty vanhaan osaan lasisella, kaksikerroksisella käytävällä. Kaikki rakennusmassat ovat kaksikerroksisia ja niissä on loivat harjakatot. Laajennuksen ja peruskorjauksen yhteydessä vanhan rakennusosan julkisivupintaan on lisätty valkoinen eristerappaus. Myös laajennusosan julkisivut ovat valkoisiksi rapattu. Molempien rakennusosien sokkelit ovat harmaaksimaalattua betonia ja vanhassa osassa sokkelin pinnassa erottuvat lautamuotin jäljet. Vanhan osan uusittujen nauhaikkunoiden väleihin on lisätty värilliset pellit ja tuuletusikkunoiden päälle samantyyppiset perforoidut pellit. Ratkaisu sitoo vanhan osan visuaaliseesti laajennukseen, jonka julkisivussa on käytetty samanlaisia tehostevärejä, eivätkä eri-ikäiset rakennusosat eroa ulkoisesti toisistaan. Laajennusosan ikkunat on nauhamaisesti ryhmitelty, mutteivät muodosta katkeamatonta nauhaa. Paviljonkimaisesti puistomaisella tontilla sijaitsevalla rakennuksella ei ole yhtä selkeää lähestymissuuntaa, niinpä monitahoisella rakennuksella on useita sisäänkäyntejä: vanhan rakennusosan sisäänkäynnit etelässä, sekä laajennusosan sisäänkäynnit pohjoisessa ja itäjulkisivulla. Lisäksi laajennusosan itäjulkisivuilla on katetut varauloskäyntiportaat toisesta kerroksesta ja vanhan osan länsijulkisivulle on lisätty verkkolevyllä vuorattu varauloskäyntiporras. Kaikki maantason sisäänkäynnit on katettu lasi-teräsrakenteisin sisäänkäyntikatoksin. Vanhan osan välituntikatokset on purettu. Ulko-ovet ovat pääosin alkuperäisiä.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • KAMU Espoon kaupunginmuseo

Nöykkiönlaakson koulu, Oxfotintie 6, Espoo

Tallennettuna:
Aineistotyyppi
Rakennus
Organisaatio
KAMU Espoon kaupunginmuseo
Tunniste
rakennukset 4930:11311
Valmistus
Kiinteistörekisterin valmistumisvuosi 1965. Museon arvioima valmistumisvuosi 1964 rakennuslupa
Käyttö
Nykyinen käyttötarkoitus: Peruskoulut, lukiot ja muut. Alkuperäinen käyttö: Koulut, päiväkodit ja opetusrakennukset
Suunnittelu
Ungern-Sternberg von, Erich, suunnittelija ; Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy, suunnittelija
Aiheet