Lihaksen laadun, kehon koostumuksen ja maksimivoiman muutokset voimaharjoittelussa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Lihaksen laadun, kehon koostumuksen ja maksimivoiman muutokset voimaharjoittelussa

Lihaksen laatu on alkanut saada kasvavaa huomiota, sillä sen on havaittu vaikuttavan terveyteen ja suorituskykyyn. Lihaksen laadulla tarkoitetaan lihaksen sisäisen rasvan ja sidekudoksen määrää. Heikon lihaksen laadun on todettu vaikuttavan heikentävästi suorituskykyyn, sekä olevan yhteydessä korkeampaan rasvaprosenttiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rasvaprosentin ja lihaksen laadun yhteyttä, sekä voimaharjoittelun vaikutusta lihaksen laatuun, rasvaprosenttiin ja maksimivoimaan. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2016 ja koehenkilöinä oli vähintään kahden vuoden voimaharjoittelutaustan omaavia miehiä (n=14). Tutkimus tehtiin osana isompaa tutkimusta, jossa vertailtiin kahden eri kilpailuun valmistavan herkistelyjakson vaikutusta maksimivoimaan. Tutkimuksessa toteutettiin kahdeksan viikon voimaharjoittelujakso ja samat mittaukset suoritettiin tätä ennen ja sen jälkeen. Mittaukset sisälsivät uloimman reisilihaksen ultraäänikuvauksen, kehonkoostumusmittauksen Inbodylla ja kyykyn yhden toiston maksimin. Tulokset. Kyykyn yhden toiston maksimi parani (p<000,1), uloimman reisilihaksen poikkipinta-ala kasvoi (p<0,01), lihaksen laatu parani (p<000,1) pre- ja post -mittausten välillä. Kehon rasvaprosentissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Lihaksen laadun ja kehon rasvaprosentin välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaatio pre-mittauksessa (r=0,59, p<0,05). Johtopäätös. Tulosten perusteella näyttäisi, että kahdeksan viikon voimaharjoittelulla voidaan parantaa lihaksen laatua, mutta se ei näy koko kehon rasvaprosentin muutoksena.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet