Tyypilliset äkilliset vammat 10-14 vuotiailla jalkapallon pelaajilla: 5- kuukauden prospektiivinen tutkimus

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tyypilliset äkilliset vammat 10-14 vuotiailla jalkapallon pelaajilla: 5- kuukauden prospektiivinen tutkimus

Sokka, T. 2018. Tyypilliset äkilliset vammat 10-14 vuotiailla jalkapallon pelaajilla: 5- kuukauden prospektiivinen tutkimus. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. Pro Gradu-tutkielma. 37s. Taustaa: Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista nuorten keskuudessa. Jalkapallossa sattuu myös tilastollisesti paljon vammoja, minkä vuoksi aiheesta tarvitaan lisää tutkimuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia äkillisten jalkapallovammojen epidemiologiaa 10–14-vuotiailla jalkapallonpelaajilla. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui vuonna 2015 Sami Hyypiä Akatemiassa (SHA) n=730 jalkapalloa pelaavaa nuorta. Tutkittavista 22 % olivat tyttöjä keski-iän ollessa 12.3 (SD1.1) vuotta. Tutkimusaineisto kerättiin seurantajakson aikana standardoidun tekstiviestikyselyn avulla. Tulokset: Viiden kuukauden seurantajakson aikana pelaajille ilmaantui yhteensä 410 äkillistä vammaa 278 pelaajalle (IRR 56.2, 38%), käsittäen 32% tytöistä ja 40% pojista. Äkillisistä vammoista 86% kohdistuivat alaraajoihin kuten nilkkaan (30%), polveen (17%) ja reiteen (16%). Vammoista suurin osa oli ruhjeita tai kolhaisuja (40%), nivel- ja ligamenttivammoja (28%) ja lihasvammoja (20%). Vammat olivat yleisimmin vakavuudeltaan minimaalisia (1‒3 vrk, 40%). Tytöillä oli poikiin verrattuna myös korkeampi todennäköisyys saada ilman kontaktia syntyviä nilkkavammoja (OR 2.52, p<0.05) tai nivelsidevammoja (OR 2.01, p<0.05). Johtopäätökset: Tulosten perusteella voidaan todeta, että nuorilla jalkapalloilijoilla on merkittävä riski saada äkillisiä nilkan nivelsidevammoja. Naissukupuoli oli yhteydessä korkeampaan riskiin saada ei kontaktissa aiheutuneita nilkka- ja ligamenttivammoja.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet